Quảng Bình tăng cường biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 27/09/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình kéo theo sự biến động về đất đai ở một số khu vực, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dẫn đến phát sinh nhiều vụ khiếu nại, tố cáo (KNTC) về đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất… Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền giúp ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở.

Số đơn thư tiếp nhận tăng so với cùng kỳ

Bên cạnh KNTC trong lĩnh vực đất đai về bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) về tranh chấp đất đai, giao đất, giao rừng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vi phạm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách; thực hiện chính sách xã hội; sắp xếp, thuyên chuyển công tác đối với giáo viên; thi đua - khen thưởng; quy hoạch đường giao thông nông thôn và đô thị…

Tại Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật. Kết quả, năm 2022 (từ 01/8/2022 đến 31/7/2023), toàn tỉnh Quảng Bình tiếp 2.453 lượt/2.252 người/2.123 vụ việc.

Đồng thời, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 2.803 đơn KNTC, KNPA của công dân gửi đến, tăng 293 đơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 2.557 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm 254 đơn khiếu nại, 303 đơn tố cáo và 2.000 đơn KNPA.

Qua phân loại, xử lý đơn, có 1.481 đơn/1.257 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Quảng Bình; 1.076 đơn/1.378 vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả, đã giải quyết là 104/137 vụ việc KNTC (khiếu nại 63 vụ/79 vụ, tố cáo 41 vụ/58 vụ), đạt tỷ lệ 75,91%. Tổng số đơn KNPA đã giải quyết 1.653/2.047 đơn, vụ việc, đạt tỷ lệ 80,75%.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, nguyên nhân của tình hình KNTC là do cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ, nhiều vụ việc khiếu nại về nhà, đất do lịch sử để lại; tranh chấp đất đai, nhà cửa phát sinh trong những năm trước nhưng chưa được giải quyết dứt điểm nên người dân có đơn kiến nghị, đề nghị. Mặt khác, thời gian phát sinh từ lâu, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ hoặc bị thất lạc, gây khó khăn trong quá trình thẩm tra, xác minh, giải quyết dẫn đến chậm thời gian so với quy định. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật. Có những vụ việc đã được giải quyết nhiều lần, đúng chính sách, pháp luật, thấu lý, đạt tình nhưng người khiếu nại vẫn không đồng ý, cố tình khiếu nại tiếp đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

Một số nguyên nhân chủ quan được UBND tỉnh đưa ra là do công tác quản lý đất đai ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật đất đai, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ dẫn đến công tác giải quyết KNTC, tranh chấp về đất đai gặp nhiều khó khăn. Một số vụ việc tuy đã có quyết định giải quyết đúng pháp luật có hiệu lực thi hành, nhưng thực hiện chưa kịp thời, không triệt để, làm ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu quả của công tác giải quyết KNTC.

Triển khai 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết KNTC

Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/7/2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 3 cuộc, cấp huyện thực hiện 11 cuộc.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ. (Ảnh: Hồng Mến) 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại hạn chế, như: Các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện phải đảm bảo về trình tự thủ tục, hồ sơ và thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận xử lý sau thanh tra, kiểm tra; có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các kiến nghị khắc phục tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra; tăng cường tuyên truyền phổ biến, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, UBND tỉnh Quảng Bình luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác này. Đăng ký cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng khi có kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và các ngành, đơn vị liên quan về đào tạo, bồi dưỡng.

Qua bồi dưỡng, tập huấn, cán bộ, công chức đã nắm vững các kiến thức cơ bản về quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư KNTC, KNPA nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tiếp thu các kỹ năng nghiệp vụ, xử lý tình huống trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiến chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội; việc triển khai các Dự án trọng điểm như đường ven biển, cao tốc Bắc - Nam, Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)... dự báo tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tình trạng liên kết, kích động KNTC đông người về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tại những địa phương có triển khai thực hiện các dự án về công nghiệp, giao thông, du lịch, triển khai các dự án phát triển quỹ đất... vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Tố cáo đối với cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã vi phạm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, thực hiện chính sách xã hội ngày càng phát sinh.

Ngoài ra, các đối tượng xấu lợi dụng cơ hội để kích động, lôi kéo, mua chuộc người dân KNTC đông người, tập trung, gây áp lực với chính quyền và chủ đầu tư hoặc có những hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, Nhân dân.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA của công dân, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ năm tiếp theo là tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC, đặc biệt là các vụ việc đông người, gay gắt, phức tạp; theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các luật, nghị định, chỉ thị, quy định, thông báo của Trung ương và địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; về giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai ở cả ba cấp... Kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc tiếp công dân theo đúng quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC. Trong quá trình giải quyết KNTC cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân gắn với làm tốt việc thu thập chứng cứ, tài liệu làm căn cứ cho việc giải quyết KNTC. Đặc biệt, những địa phương khi triển khai các dự án đầu tư phải thu hồi đất, cần dự báo tình hình phát sinh khiếu kiện có thể xảy ra; tuân thủ quy trình công khai các chế độ, chính sách liên quan và có phương án thích hợp tổ chức tiếp công dân để giải thích kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình về KNTC để chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý giải quyết những vụ việc phức tạp, những đối tượng xấu gây rối an ninh trật tự. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra