Quảng Trị: Không tồn đọng vụ việc phức tạp, kéo dài

Thứ sáu, 27/10/2023 15:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, tại Quảng Trị, các cấp, các ngành đã nghiêm túc triển khai, thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực rà soát, chủ động đối thoại với công dân để có những quyết định thấu tình, đạt lý. Chính vì thế, đến thời điểm này, trên địa bản tỉnh không còn tồn đọng vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tích cực rà soát và nỗ lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tích cực rà soát và nỗ lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong quá trình giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo, các sở, ngành, địa phương đã chú trọng lắng nghe, đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết từng tình tiết, nhiều khía cạnh vụ việc để có quyết định thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận của công dân. Các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân mới phát sinh đều được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo giải quyết. Đối với các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài đều được UBND tỉnh giao các cấp sở ngành phối hợp địa phương cấp huyện rà soát, kiểm tra và có phương án giải quyết dứt điểm. Chính vì thế, đối với 03 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài do UBND tỉnh tự rà soát từ năm 2021, đến nay tỉnh đã có phương án giải quyết dứt điểm cả 03 vụ việc.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 607 lượt/671 người/585 vụ việc. Quảng Trị đã giải quyết 08/19 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 42,1%; 10/14 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 71,4% (kết quả cho thấy có 09 vụ việc tố cáo có đúng, có sai; 01 vụ việc tố cáo sai).

leftcenterrightdel

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023. Ảnh: CT

Có thể nói, trên cơ sở xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đặc biệt tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại mới phát sinh ngay từ cơ sở, xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để phát huy các kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới, Quảng Trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính Trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 164/KH-UBND của UBND tỉnh “về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; …

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức các cấp, các ngành được giao nhiệm vụ.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm rút ra các nguyên nhân, kinh nghiệm và các giải pháp phù hợp để chấn chỉnh, xử lý tình trạng thiếu trách nhiệm trong tham mưu, xử lý đơn.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời, đúng trình tự pháp luật quy định. Tập trung chỉ đạo, xem xét giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh ngay tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân nhằm giảm thiểu khiếu nại vượt cấp, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh tranh chấp, khiếu nại kéo dài. Thi hành dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thường xuyên rà soát các vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài để đưa vào diện theo dõi, đôn đốc giải quyết, đồng thời có kế hoạch giải quyết dứt điểm, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên, cấp dưới. Tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ban, ngành đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn theo quy định của pháp luật, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả khi xảy ra tình huống công dân khiếu kiện tập trung đông người.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị một cách kịp thời và có hiệu quả.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất Thanh tra Chính phủ mở hệ thống phần mềm theo Thông tư 02/2021 sớm hơn so với quy định hiện tại, để các đơn vị cấp cơ sở đủ thuận lợi hơn trong việc nhập liệu và tổng hợp báo cáo kịp thời, theo đúng tiến độ quy định. Ngoài ra, địa phương cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP đến toàn thể các cấp, các ngành thực hiện công tác báo cáo hiệu quả hơn./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra