Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thứ tư, 08/06/2022 17:22
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND về ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
leftcenterrightdel
 Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau - Ảnh:I.T.N

Quyết định này quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân thông qua ứng dụng phản ánh hiện trường thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất. Đảm bảo việc phản ánh, tiếp nhận đơn giản, thuận tiện; kết quả xử lý phải dược công khai trên ứng dụng phản ánh hiện trường của tỉnh (trừ trường hợp liên quan đến thông tin mật hoặc người phản ánh đề nghị bảo mật thông tin). 

Việc tiếp nhận, xử lý phải đúng thẩm quyền và thời hạn quy định; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong xử lý phản ánh hiện trường giữa các cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, nhận, lưu trữ dữ liệu về phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân.

Trong trường hợp phản ánh hiện trường có liên quan đến nhiều cơ quan xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để thì Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.  

Thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần./.

Yến Ngọc

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra