Đắk Nông:

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 20/04/2023 15:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, mặc dù tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có chiều hướng giảm, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nguyên nhân là do nhận thức của một số người dân về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai ở một số địa phương có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm chưa kịp thời, dẫn đến khó khăn trong xử lý vi phạm hành chính, xác định nguồn gốc sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Quyết liệt chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc đối với các vụ việc đông người, tồn đọng, kéo dài

So với quý I/2022, quý I/2023, tại Đắk Nông, số lượt công dân được tiếp giảm 121 lượt (24,9%), giảm 204 người (26,6%); số đoàn đông người giảm 03 đoàn, tương ứng giảm 73 người; tổng số đơn thư tiếp nhận giảm 278 đơn (26,4%); nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tại một số dự án có thu hồi đất; kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai liên quan đến dự án nông lâm nghiệp của các doanh nghiệp. Số lượng các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 01 đơn 01 vụ việc (5,3%); nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình đô thị. Riêng số lượng các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 01 đơn 01 vụ việc (25%) so với cùng kỳ năm 2022.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa về hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông. Nguồn ảnh: Báo Đắk Nông

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung nâng cao trách nhiệm và chất lượng tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; bảo đảm số lần tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã phải đạt so với quy định của luật; hạn chế việc ủy quyền hoặc giao cho cấp phó tiếp thay; UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, theo dõi, thống kê tình hình tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp xã đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác; bố trí công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân có trình độ, năng lực theo đúng quy định.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần nâng cao chất lượng công tác phân loại, xử lý đơn thư; thực hiện đúng quy trình thẩm tra, xác minh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu nhằm hạn chế số vụ việc tiếp khiếu, tiếp tố; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, không để tình trạng các vụ việc bị tồn đọng, kéo dài, phát sinh khiếu kiện vượt cấp, đông người lên tỉnh và Trung ương làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông xác định trên địa bàn tỉnh có 06 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Đến thời điểm hiện tại, có 04/06 vụ việc đã giải quyết xong, hiện công dân không còn khiếu kiện; 01 vụ việc đã giải quyết xong nhưng công dân vẫn còn khiếu kiện; 01 vụ việc chưa giải quyết xong, còn vướng mắc nhưng không thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương, UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị các cơ quan Trung ương hướng dẫn xử lý những vướng mắc ngoài thẩm quyền của địa phương.

Có thể nói, mặc dù UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc đối với các vụ việc đông người, tồn đọng, kéo dài, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân là do quá trình giải quyết, tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; còn vụ việc đang chờ ý kiến hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; bên cạnh đó, không ngoại trừ nguyên nhân do sự chậm trễ, thiếu quyết liệt của các đơn vị trong triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo dự báo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tập trung chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; dự báo có thể gia tăng khiếu nại ở những địa bàn phải thu hồi nhiều đất của người dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội như địa bàn thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil, huyện Cư Jút, huyện Đắk R’lấp; ở các địa phương tiến hành tố chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với hành vi lấn, chiếm đất tại các dự án nông, lâm nghiệp như huyện Tuy Đức, huyện Đắk G'Long.

Tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng

Do đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra các cấp tăng cường kiểm tra trách nhiệm, qua đó hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó chú ý các địa bàn còn phát sinh nhiều khiếu kiện và các xã, phường, thị trấn còn nhiều hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; tăng cường hoạt động thanh tra, kiêm tra chuyên ngành theo thâm quyên, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm, sang nhượng đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép trong lĩnh vực đât đai trên địa bàn tỉnh.

Tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp công dân trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất và đối thoại để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức, biện pháp.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Nông đã có kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, thống nhất đưa ra khỏi danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo đối với 04 vụ việc đã giải quyết xong, hiện nay công dân không còn khiếu kiện liên quan đến khiếu nại của công dân ở huyện Tuy Đức, huyện Đắk G'Long; vụ kiến nghị, tố cáo của Công ty TNHH Nam Thuận, tỉnh Đắk Lắk; vụ việc khiếu nại, kiến nghị của nhóm hộ dân tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Bên cạnh đó có 01 vụ việc hiện còn vướng mắc, nhưng nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của địa phương liên quan đến Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông và các hộ dân kiến nghị trả lại 775 ha đất tại Nông trường Đắk Ngo./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra