Kon Tum:

Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương

Thứ tư, 31/01/2024 09:49
(ThanhtraVietNam) - Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Nhân dân, cũng như tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… là các giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Theo UBND tỉnh Kon Tum, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài... góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cũng đã được quan tâm, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đánh giá vị trí và vai trò quan trọng công tác tiếp công dân, cơ quan chức năng, UBND cấp huyện đã có phương án lựa chọn và bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Cũng theo UBND tỉnh Kon Tum, bên cạnh những thành tích, kết quả tích cực đã đạt được, thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phải khắc phục, cụ thể: việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng chưa đi vào chiều sâu, nhất là ở cơ sở.

Đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn phát sinh tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ đơn không thuộc thẩm quyền nhận được tại các cơ quan, đơn vị còn cao, chiếm tỷ lệ 50,08% tổng số đơn nhận được.

leftcenterrightdel
 Một phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Ảnh: kontum.gov.vn

Nguyên nhân được chỉ ra chính là do nhận thức pháp luật của người dân không đồng đều, do đó việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật nhưng cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật nên tiếp tục gửi đơn nhiều nơi, vượt cấp.

Chính sách phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh thực hiện, nhiều dự án, công trình đang được triển khai thực hiện và phải thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng. Tuy nhiên, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành chậm và thường xuyên thay đổi, chưa sát thực tế, đất đai ngày càng có giá nên người dân có sự so sánh, không thống nhất giá, phương án đền bù dẫn đến khiếu kiện.

Vẫn còn nhiều khó khăn từ thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tại địa phương

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về đất đai qua nhiều thời kỳ bộc lộ nhiều khuyết điểm, vi phạm và buông lỏng trong công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền, nhất là ở cấp cơ sở, khi phát sinh khiếu kiện của người dân thì việc kiểm tra, rà soát, làm rõ sự việc gặp nhiều khó khăn do việc lưu trữ tài liệu, thông tin địa chính không đảm bảo quy định.

Một số trường hợp mặc dù không bị xâm phạm về quyền, lợi ích trực tiếp nhưng bị kẻ xấu kích động, xúi giục, lôi kéo nên phát đơn khiếu nại, tố cáo không đúng quy định hoặc không chấp hành kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, mặc dù việc giải quyết đã thấu tình, đạt lý. Một số vụ việc người dân khiếu kiện đông người, phức tạp đã được UBND tỉnh tập trung giải quyết trên cơ sở pháp luật và thực tiễn địa phương; tuy nhiên công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

Nhận định về tình khiếu kiện của công dân, thông tin UBND tỉnh Kon Tum báo cáo Trụ sở Tiếp công dân Trung ương cho thấy, trong thời gian tới tình hình khiếu kiện của người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, tập trung khiếu kiện về tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Do đó, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian đến, UUBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định.

Chú trọng bố trí cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; đồng thời lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Một mặt, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo phải xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi, ban hành quyết định trái pháp luật.

Cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh để thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước, tham mưu, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Hồng Đăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra