Sơn La: Không để tình trạng đơn thư tồn đọng, khiếu kiện kéo dài

Thứ hai, 11/03/2024 16:50
(ThanhtraVietNam) - Việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp và kéo dài tại UBND tỉnh Sơn La đã được thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để.

Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Trong Quý I/2024, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La được thực hiện nghiêm túc. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân không để tình trạng đơn thư tồn đọng, khiếu kiện kéo dài.

Tính từ ngày 01/01/2024 đến 28/02/2024, đã tiếp 31 lượt với 53 người, có 02 đoàn đông người với 22 công dân. Trong đóm tiếp thường xuyên 24 lượt, 36 công dân, có 01 đoàn đông người với 14 công dân. Tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh: 07 lượt với 17 công dân, có 01 đoàn đông người với 08 công dân. Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án như Dự án Kè suối Nậm La, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết về chế độ, chính sách liên quan đến chính sách BHXH, người có công...

Đối với việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, Văn Phòng UBND tỉnh cho biết, trong Quý 1/2024 đã tiếp nhận 40 đơn trong đó 07 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 31 đơn đề nghị phản ánh. Đã xử lý 40 đơn, đơn đủ điều kiện chuyển cơ quan có thẩm quyền gồm 25: Hướng dẫn và trả lời 08 đơn, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 16 đơn đôn đốc 1 đơn, số đơn còn lại lưu theo quy định.

Mặt khác, Văn phòng đã tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đã nhận được 20 báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án như Dự án Kè suối Nậm La, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết về chế độ, chính sách liên quan đến chính sách BHXH...

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VPUB ngày 17/01/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Kế hoạch đã nêu rõ công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; xác định trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, của đảng viên, công chức, viên chức, lao động về phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: baosonla.org.vn) 

Nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ và kỷ luật trong công việc

Để thúc đẩy mạnh mẽ công tác dân vận, việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua"Dân vận khéo gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở", Đảng ủy và Văn phòng đã chủ động ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch này không chỉ đòi hỏi sự thực hiện tốt của các Chi bộ, phòng, ban, đơn vị mà còn khuyến khích sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phong trào thi đua này được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Việc xây dựng và công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo" không chỉ là việc làm hình thức mà còn đảm bảo tính trung thực, có sức lan tỏa và khả năng nhân rộng. Đồng thời, việc thực hiện phong trào này cũng hướng đến việc nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ và kỷ luật trong công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của Chi bộ, của các phòng, ban, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, các cá nhân thường xuyên nghiên cứu để có những sáng kiến hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính, trong giải quyết công việc nhằm thực hiện tốt công tác dân vận.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ

Trong Quý II/2024 địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Văn phòng về công tác dân vận, dân chủ. Tiếp tục gắn việc thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế khác có liên quan đến hoạt động của cơ quan Văn phòng. Tiếp tục thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại các phòng, ban, đơn vị sẽ được tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả. Văn phòng sẽ phát hiện và uốn nắn kịp thời những hạn chế, nhằm đảm bảo quy chế dân chủ được thực hiện một cách hiệu quả. Mặt khác, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nhằm đảm bảo sự thuận tiện và minh bạch trong quá trình làm việc./.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra