Vĩnh Long:

Tăng cường công khai đối thoại tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc

Thứ hai, 20/03/2023 08:22
(ThanhtraVietNam) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tại hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tá7c dân vận chính quyền (DVCQ) năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả đối với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí

Năm 2022, công tác DVCQ đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các nội dung phối hợp; tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận, góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện một cách quyết liệt đồng bộ, các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa nhằm tiết kiệm thời gian cho các tổ chức và công dân; việc đơn giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt; ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác DVCQ cũng tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đối thoại, các chính sách tạo điều kiện mời gọi đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được chú trọng thực hiện; các chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ; chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị; chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính đều đạt cao hơn mức trung bình chung cả nước... Qua đó, đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và quản lý điều hành của chính quyền trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị (Ảnh: CTTĐT.VL)

Phong trào thi đua thực hiện công tác DVCQ và thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng được phát động với 71 tập thể và 91 cá nhân đăng ký tham gia. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đạt tỷ lệ đạt 100%, qua đó đã tạo không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả đối với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu Tỉnh ủy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xem đây không chỉ là nhiệm vụ của những người làm công tác dân vận mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, cần tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2022 để dân biết, dân hiểu, dân thực thi.

Song song đó, cần tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường công khai đối thoại với Nhân dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc; chủ động nắm bắt tình hình trong Nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến Nhân dân.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính các cấp. Đồng thời cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực thi công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng về công tác dân vận; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Tiếp đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm mỗi cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động công vụ, cải cách hành chính, trong quan hệ với Nhân dân, nhằm cổ vũ tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời kỳ mới.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra