Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng:

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Thứ bảy, 21/10/2023 08:59
(ThanhtraVietNam) - Nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể tránh để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong ngành Công Thương trở thành “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, Lãnh đạo Sở Công Thương đã chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người hoặc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian sắp diễn ra các kỳ Đại hội, các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; chỉ đạo lực lượng thanh tra Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đúng quy định pháp luật, không để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong ngành Công Thương trở thành “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thời gian qua, Sở Công Thương thường xuyên thực hiện công tác rà soát các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo không còn phù hợp với thực tiễn, chồng chéo, mẫu thuẫn để kịp thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và sự quan tâm, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng; hệ thống pháp luật hiện hành tương đối hoàn thiện, không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, đáp ứng được yêu cầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh luôn tích cực chủ động, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng  yêu cầu tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Theo nhận định của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực điện lực, thương mại có thể sẽ tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trên tổng số đơn tiếp nhận và các đối tượng thường dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ, các hộ dân sinh sống quanh khu vực có hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, các công trình thủy điện, cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các buổi sinh hoạt Tổ dân phố, của phường, xã…

Đồng thời, Lãnh đạo Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác khiếu nại, tố cáo; công chức thực hiện công tác khiếu nại, tố cáo của Sở Công Thương luôn hướng dẫn, phổ biến cho người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua việc lồng ghép trong quá trình tiếp công dân, xác minh nội dung đơn trực tiếp tại cơ sở, tổ chức đối thoại… và trong quá trình thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Công tác tiếp nhận, phân loại đơn được Sở Công Thương giao Thanh tra Sở thực hiện lập sổ theo dõi đảm bảo theo quy trình quy định của Luật tiếp công dân. Đơn khiếu nại được thụ lý, chỉ đạo xác minh giải quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định...

Nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8867/UBND-TD ngày 12/10/2023 nêu trên, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Chánh Thanh tra Sở và Thủ trưởng các phòng, đơn vị tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các Nghị định hướng dẫn Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các thông tư quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh V/v tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý những vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh trong các dịp lễ, tết, trước các kỳ đại hội...

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh tại Sở đúng quy định pháp luật, tránh để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong ngành Công Thương trở thành “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV.

Chánh Thanh tra Sở chủ trì theo dõi, đôn đốc kiểm tra các phòng, đơn vị khi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Sở. Kịp thời báo cáo Giám đốc Sở khi có sai phạm để xử lý theo quy định.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra