Cần Thơ:

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 14/04/2023 17:54
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch góp phần nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân định kỳ; phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp; giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin và dự báo kịp thời tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân; triển khai hiệu quả mô hình luật sư, luật gia tư vấn miễn phí tại Trụ sở tiếp công dân của địa phương.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: Internet) 

Theo Kế hoạch, Cần Thơ sẽ tiến hành rà soát các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, qua đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật không còn phù hợp nhằm thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh mâu thuẫn, chồng chéo; nhất là quy định về công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu, mô hình tiếp công dân của Ban Tiếp công dân cấp huyện đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Rà soát và có kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thường xuyên tụ tập khiếu kiện tại Trụ sở các cơ quan Trung ương và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các vụ việc khiếu kiện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự địa phương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng khiếu kiện để kích động, lôi kéo gây mất trật tự công cộng, an ninh, an toàn xã hội.

Chánh Thanh tra Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố các biện pháp thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với Thủ trưởng sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hàng năm, ngoài hoạt động thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, Chánh Thanh tra Thành phố (thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố) tiếp tục giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, bảo đảm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra