Kon Tum:

Tăng cường hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 21/12/2023 15:14
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chú trọng thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo UBND tỉnh Kon Tum, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 7319/VPCP-V.I ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3982/UBND-TD ngày 23 tháng 11 năm 2022 chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản luật của cơ quan cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, địa phương mình. Ban Tiếp công dân tỉnh đang triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum, cùng với đó, tại một số cơ quan, đơn vị ban hành Quyết định sửa đổi, thay thế nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là đối với trách nhiệm tiếp công dân định kỳ; 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023; thường xuyên quan tâm và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp trong việc tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
Một phiên tiếp công dân định kỳ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm. Ảnh: kontum.gov.vn

Đáng chú ý, trong báo cáo của mình, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, cùng với hoạt động thanh tra hành chính, công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô, huyện Ngọc Hồi; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy… trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm một số tồn tại, khuyết điểm của đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức tập huấn pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý đô thị luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ có Hướng dẫn số 1613/HD-TTCP ngày 17 tháng 7 năm 2023 về việc hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Kon Tum. Ngày 23 tháng 8 năm 2023 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 77/QĐ-TTr về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Hiện Đoàn thanh tra đang trong thời gian tiến hành thanh tra theo quy định.

Nhìn chung, người đứng đầu các cơ quan hành chính luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tố tụng hành chính, nhất là về trách nhiệm tham gia phiên tòa, đối thoại, giải thích; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính bị khởi kiện khi Tòa án có yêu cầu; chủ động phối hợp với Công an các huyện, thành phố tham gia vào việc giải quyết khiếu kiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự nhằm tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu kiện gây mất trật tự công cộng vào ngày 22 hằng tháng tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng theo UBND tỉnh Kon Tum, thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH, địa phương đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên làm việc, tiếp xúc với người dân, cụ thể Kế hoạch số 44/KH-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tải sản, thu nhập năm 2023.

Hội nghị được tổ chức với 160 người tham gia; với thành phần tham gia là Lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Thanh tra của đơn vị hoặc người trực tiếp tham mưu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập; các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Ban quản lý, Quỹ, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; báo cáo viên là giảng viên của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ. Qua đó, hội nghị đã nghe báo cáo viên truyền đạt kỹ năng, phương pháp tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Hồng Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra