Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng:

Tăng cường hòa giải cơ sở, không để các vụ việc khiếu nại vượt cấp

Thứ hai, 16/10/2023 16:42
(ThanhtraVietNam) – Trong 3 tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường công tác hòa giải cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc yêu cầu, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, không để các vụ việc khiếu nại vượt cấp.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện Thạnh Trị tiếp 58 lượt công dân đến yêu cầu, kiến nghị, phản ánh (giảm 17 lượt so với cùng kỳ), trong đó cấp huyện tiếp 23 lượt, cấp xã tiếp 35 lượt. Qua đó, đã hướng dẫn, giải thích và chỉ đạo ngành chức năng, UBND xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, huyện Thạnh Trị đã tiếp nhận 46 đơn kiến nghị, phản ánh, qua đó giải quyết 42/46 đơn theo quy định pháp luật, còn 04 đơn trong thời gian giải quyết. Đã thực hiện 06/06 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 06/06 cuộc, qua thanh tra thu hồi số tiền 144,820 triệu đồng, chấn chỉnh rút kinh nghiệm 03 tập thể, 03 cá nhân, xử lý trách nhiệm 03 cá nhân, kiểm diêm trách nhiệm 02 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 cá nhân và chấn chỉnh, khắc phục một số hạn chế trong công tác quản lý sử dụng đất, khai thác đất.

Về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, UBND huyện đã phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 180 hòa giải ở cơ sở; phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối điểm cầu phổ biến một số văn bản pháp luật cho lực lượng đoàn thể ở cơ sở, kết quả có 160 đại biểu tham dự; phối hợp tổ chức 03 cuộc phổ biến kiến thức pháp luật tại 03 xã (Châu Hưng, Thạnh Trị, Thạnh Tân) kêt quả có gân 350 lượt người tham dự. UBND huyện Thạnh Trị cho biết, trong 9 tháng đầu năm, hòa giải cơ sở, hòa giải thành 141/165 vụ - đạt 90,38%. Thi hành án dân sự xong 471/617 việc có điều kiện thi hành - đạt 76,59%; số tiền đã thi hành 15.608 triệu đồng/34.682 triệu đồng có điều kiện giải quyết - đạt 45%).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: Atgt.vn)  

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định. Công tác tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện thường xuyên. Công tác tiếp công dân, và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng quy định pháp luật thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2023, UBND huyện Thạnh Trị tiếp tục công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp dân hàng tuần theo quy định, tăng cường hòa giải cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc yêu cầu, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, không để các vụ việc khiếu nại vượt cấp; theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024.

Mặt khác, tổ chức tổng kết 10 năm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; tiếp tục sắp xếp tố chức bộ máy các cơ quan hành chính - sự nghiệp huyện và sắp xếp bố trí kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã theo Quyết định số 21/2020/QĐ- UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh và những người hoạt động không chuyên trách theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra