Yên Bái:

Tăng cường kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 27/02/2024 09:28
(ThanhtraVietNam) - Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh năm 2023. Hình thức kiểm tra: kết hợp giữa kiểm tra hồ sơ, tài liệu và kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Yên Bái. Ảnh: baoyenbai.com.vn 

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, đồng chí Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh và Trưởng phòng Nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh là Phó Trưởng đoàn, lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh là thành viên.

Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 28/12/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 212/BC-TTr về kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, đánh giá đúng thực trạng, những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế của công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Thanh tra tỉnh, ngày 12/01/2024, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 131/UBND-TCD về việc thực hiện kiến nghị từ kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó: Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, KNTC; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định của pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC đã được Thanh tra tỉnh chỉ ra.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, KNTC, ngay từ đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 23/01/2024 về việc kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024. Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung./.

Thanh Vân - TT Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra