Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 04/01/2024 08:00
(ThanhtraVietNam) - Phát huy kết quả đạt được của những năm trước, năm 2023, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ; Thanh tra Chính phủ; chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về các mặt công tác trụ cột của ngành Thanh tra, trong đó phải kể đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Ảnh: https://quochoi.vn/ 

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra đơn thư phức tạp, kéo dài

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất Bộ giao; chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin các vấn đề nóng liên quan đến Bộ để báo cáo tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý kịp thời, đáp ứng mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; chủ động tham mưu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không để xảy ra đơn thư phức tạp, kéo dài; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định cơ quan, đơn vị.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực công tác tiếp công dân của Bộ, nhất là đối với vụ việc liên quan đến việc giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh; tham mưu lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ theo đúng quy định; chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo đúng quy định, không để xảy ra đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của đơn vị; tích cực hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ...

Tiếp 28 lượt người, nhận và xử lý 342 đơn

Cụ thể, về công tác tiếp công dân, năm 2023, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp 28 lượt với 57 người được tiếp, trong đó có 03 đoàn đông người (tăng 11 lượt tiếp, tăng 09 người được tiếp so với năm 2022). Đối với các nội dung tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Bộ, Thanh tra Bộ tiếp nhận, báo cáo và tham mưu Bộ giải quyết theo quy định. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cơ quan hành chính các cấp, cơ quan khác, Thanh tra Bộ đã tiếp đón, hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định.

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 342 đơn (tăng 125 đơn so với năm 2022), trong đó có 260 đơn do một người đứng tên, 74 đơn do nhiều người đứng tên, 08 đơn khác; có 35 đơn khiếu nại, 137 đơn tố cáo và 170 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn khác (tăng 21 đơn khiếu nại, tăng 87 đơn tố cáo và tăng 17 đơn kiến nghị, phản ánh so với năm 2022). Tuy nhiên, trong số 342 đơn chỉ có 76 đơn đủ điều kiện xử lý (tăng 24 đơn so với năm 2022), gồm 08 đơn khiếu nại, 23 đơn tố cáo và 45 đơn kiến nghị, phản ánh.

Kết quả xử lý đơn cho thấy, có 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng (giảm 01 đơn so với năm 2022), gồm có 04 đơn khiếu nại (không thụ lý 03 đơn), 06 đơn tố cáo (trong đó không thụ lý 01 đơn, báo cáo Bộ giao đơn vị thuộc Bộ giải quyết 01 đơn). Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ giải quyết các đơn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng đúng quy định và tích cực chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đối với 66 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ đã ban hành 04 văn bản hướng dẫn, 41 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và 21 văn bản đôn đốc giải quyết. Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, năm 2023, Thanh tra Bộ đã tham mưu Bộ giải quyết 01 đơn khiếu nại lần 2; 03 đơn tố cáo; 02 đơn kiến nghị, phản ánh.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn tham mưu và trình Bộ ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong công tác tiếp công dân; thành lập Tổ kiểm tra; Báo cáo Bộ kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân; tham mưu Bộ ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân;

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường trực như: Tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn; tham mưu Bộ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng đúng quy định. Đặc biệt, Thanh tra Bộ sẽ tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đồng thời tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đúng quy định.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra