Vĩnh Phúc:

Tập trung thanh tra những vụ việc khiếu nại, phức tạp, kéo dài, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng

Thứ sáu, 08/07/2022 13:11
(ThanhtraVietNam) - Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tiếp tục được cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được nâng lên; kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nhiều vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài được giải quyết xong; công tác rà soát, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thực hiện thường xuyên; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC được tăng cường thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về KNTC được quan tâm thực hiện và đang phát huy hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thanh tra Vĩnh Phúc tập trung thanh tra những vụ việc khiếu nại, phức tạp, kéo dài, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Ảnh: baovinhphuc.com.vn 

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền còn lúng túng, bị động trong chỉ đạo, xử lý giải quyết các vụ việc đông người khi mới phát sinh; chưa quyết liệt trong chỉ đạo và chưa giải quyết hết trách nhiệm vụ việc thuộc thẩm quyền, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo còn chưa kịp thời...

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cần bám sát sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, định hướng của Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, đột xuất về trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, phức tạp, kéo dài, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến; kiến nghị xử lý những vi phạm để xảy ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh; các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng chưa được giải quyết dứt điểm để tổ chức thực hiện, xử lý và kiến nghị xử lý đối với các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm không hoặc chậm tổ chức thực hiện; các tổ chức, cá nhân là đối tượng có nghĩa vụ phải thực hiện nhưng cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tổ chức tập huấn nghiệp vụ định kỳ cho đội ngũ công chức tham mưu giúp việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC.

Chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh đôn đốc các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm chế độ báo cáo về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc do các cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao giải quyết, kiểm tra, xác minh và các vụ việc thuộc thẩm quyền. Đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác giải quyết KNTC.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra