Cà Mau:

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 01/07/2022 16:50
(ThanhtraVietNam) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 305/QĐ-MTTQ-BTT về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
leftcenterrightdel
Quang cảnh tại một cuộc họp tại Cà Mau - Ảnh : Yến Ngọc 

Mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao nhận thức của cán bộ trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đoàn sẽ tiến hành giám sát Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về nội dung cụ thể: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc ban hành các văn bản, kế hoạch, quyết định, quy chế phối hợp… về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tiếp tục việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân để hiểu rõ và chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh.

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác giám sát phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức tham gia giám sát; giám sát đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị được giám sát. Thời gian tiến hành giám sát trong tháng 7 năm 2022./.

Yến Ngọc - PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra