Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ tháng 02/2023

Thứ sáu, 17/03/2023 16:53
(ThanhtraVietNam) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu tính toán cụ thể phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đảm bảo quy định pháp luật; đồng thời, giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục I - Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, báo cáo kết quả Tổng Thanh tra Chính phủ các nội dung có liên quan đến vụ việc.

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ tháng 02/2023. Theo Thông báo số 725/TTCP ngày 13/3/2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân “đối với đại diện các hộ dân đã có Quyết định thanh lý nhà tại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi và chung cư cũ Đồng Quốc Bình (từ Đ1 đến Đ27), quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng”. Cùng tham dự buổi tiếp công dân trên có Trưởng ban Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; đại diện Cục I - Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng.

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm kết luận và chỉ đạo các nội dung: trong những năm qua, kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đã có những bước tiến nhanh, phát triển mạnh mẽ, nhất là những dự án đầu tư cho cơ sở hạ tầng, dự án nhà ở. Do vậy việc phát sinh các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của công dân có xu hướng tăng lên.

Tuy nhiên, Thành phố Hải Phòng đã rất quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của người dân, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, các vụ việc mới phát sinh cơ bản đã được giải quyết đúng thẩm quyền. Chủ tịch UBND Thành phố đã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật và còn tổ chức nhiều cuộc tiếp công dân đột xuất để giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của người dân.

Tại buổi tiếp công dân của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, có những nội dung kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống, chỗ ở, nơi sinh hoạt cộng đồng của công dân đã được UBND thành phố Hải Phòng xem xét trả lời và chỉ đạo giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, đối với một số nội dung kiến nghị của công dân không được chấp thuận đã được Thành phố giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, do đó đề nghị công dân đồng thuận chấp hành và chia sẻ với Thành phố.

leftcenterrightdel
  Ảnh minh họa.  Ảnh: L.A

Đối với các nội dung kiến nghị cụ thể của công dân, Phó Tổng Thanh tra kết luận, về cơ bản nhất trí với nội dung trả lời của UBND thành phố Hải Phòng, các cơ quan chuyên môn và UBND quận Ngô Quyền đối với các nội dung kiến nghị của công dân đã được UBND Thành phố giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các hộ dân tiếp tục cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan, gửi đến các Sở, ngành có liên quan để xem xét bổ sung vào phương án bồi thường, hỗ trợ; hợp tác cùng các Sở, ngành, địa phương của thành phố Hải Phòng để thực hiện theo phương án của UBND Thành phố trên cơ sở quy định của pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo sớm bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng tại chung cư N1, N2 Lê Lợi cho các hộ dân tại tòa nhà quản lý, sử dụng, đảm bảo đúng mục đích. Chỉ đạo rà soát, tính toán lại giá bán căn hộ tại các chung cư mới đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu có cơ chế cho các hộ dân trả dần tiền mua nhà.

Chỉ đạo rà soát lại, tính toán cụ thể phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật; thống nhất với các hộ dân về phương án sử dụng căn hộ tại chung cư đang sử dụng (mua hoặc thuê toàn bộ căn hộ) để đối trừ theo quy định.

Liên quan đến kiến nghị được thuê ki ốt để kinh doanh, giảm phí vận hành, Phó Tổng Thanh  tra Chính phủ kết luận: xem xét sắp xếp các hộ có ki ốt mặt đường Lạch Tray đã di chuyển khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng lại chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình vào các ki ốt còn lại tại tầng 1 chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân…

Hồng Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra