Cần Thơ:

Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 23/09/2022 18:10
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ tương đối ổn định. Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương đang kêu gọi đầu tư các dự án và triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án mới. Do đó, thời gian tới có thể phát sinh khiếu nại, tố cáo của các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án.

Không phát sinh điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo

Từ đầu tháng 8/2021 đến cuối tháng 7/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết. Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố không có nhiều biến động, số lượng đơn thư không phát sinh nhiều so với cùng kỳ năm trước và không phát sinh điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành thành phố và các địa phương ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, đã tạo được sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên, nội dung chặt chẽ, bảo đảm về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết theo luật định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo được chú trọng. Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo được nâng lên. Việc đôn đốc, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo được quan tâm

Việc đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được chú trọng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

leftcenterrightdel
Thành phố Cần Thơ (ảnh minh họa) 

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, dẫn đến thời gian thụ lý, giải quyết còn kéo dài, làm phát sinh đơn khiếu nại vượt cấp. Công tác phố biến, tuyên truyền các quy định pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng chủ yểu tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, hội thảo

Trên thực tế triển khai, việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tính đến nay vẫn còn 05 vụ chưa thực hiện xong.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được xác định là do công tác tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và cơ sở vật chất cho các phòng tiếp công dân của một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo do lịch sử để lại, qua nhiều cơ quan giải quyết, một số quy định của pháp luật đã có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, đông người phức tạp, kéo dài.

Mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, nhất là tuyên truyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án phục vụ phát triến kinh tế - xã hội chưa được thường xuyên. Việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Để khắc phục những mặt còn hạn chế, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân của thành phố, Trụ sở Tiếp công dân quận, huyện và địa điểm tiếp công dân của các đơn vị. Tập trung thực hiện kiếm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định.

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 95% trong thời hạn quy định của pháp luật đối với các vụ việc mới phát sinh. Tăng cường hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền các cấp với các tổ chức, công dân, chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và công dân vi phạm pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra