Kon Tum:

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 17/03/2023 16:48
(ThanhtraVietNam) - Trong 5 năm (2016-2022), UBND tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó, tập trung rà soát, giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Xem xét, giải quyết KNTC thấu tình đạt lý, đúng quy định pháp luật

Giai đoạn 2016-2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.188 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, giảm 1.434 đơn so với giai đoạn 2010-2015. Thời gian qua, số lượng đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và thấu tình đạt lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Đặc biệt, chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mới phát sinh; tăng cường việc đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo khi xem xét, giải quyết sự việc. Rà soát các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài để có phương án giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, tạo thành điểm nóng gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.961 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nội dung về các lĩnh vực: Đất đai 1.493 lượt; bồi thường 180 lượt; nhà cửa, tài sản 26 lượt; vi phạm pháp luật 19 lượt; chế độ, chính sách 214 lượt; tư pháp 62 lượt; lĩnh vực khác 967 lượt. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 6.493 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Về cơ bản, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề, trong quá trình giải quyết các cơ quan, đơn vị đã tiến hành lấy ý kiến của các tổ chức như Đoàn Luật sư, Hội Luật gia và các tổ chức đoàn thể khác có liên quan để có thể xem xét, giải quyết một cách thấu tình đạt lý và đúng quy định pháp luật, đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên có liên quan.

Kết thúc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, cơ quan giải quyết ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo; gửi quyết định, kết luận cho các đơn vị, cá nhân liên quan và công khai theo quy định của pháp luật. Các quyết định giải quyết khiếu nại đã được tổ chức thực hiện đầy đủ.

leftcenterrightdel
 Một phiên tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. (Ảnh: kontum.gov.vn)

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh Kon Tum đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Một là, bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân, nhất là bố trí đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, trực tiếp làm công tác quản lý trong lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc mở sổ, theo dõi, ghi chép nội dung các cuộc tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại đơn và xử lý đơn theo quy định.

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tồn tại, sai phạm liên quan nhiều đến đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai.

Ba là, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài, đông người, kịp thời trao đổi, có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức và Nhà nước.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các quy định về đất đai, cơ chế chính sách triển khai thực hiện các chương trình, dự án...; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cần có chế tài xử lý trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo

Qua thực tiễn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, kiến nghị Quốc hội, Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, quy định cụ thể về biện pháp chế tài xử lý nghiêm đối với một số đối tượng lợi dụng hoạt động tiếp công dân để vu khống, xuyên tạc, cố tình khiếu nại, tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Đồng thời, ban hành hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục giải quyết đối với đơn kiến nghị; quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với các vụ việc khi người khiếu nại, tố cáo không hợp tác (không đến làm việc theo giấy mời, không cung cấp hồ sơ tài liệu gốc...) gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh, dẫn đến không đảm bảo về trình tự, thủ tục.

Ngoài ra, kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm Báo cáo tổng hợp để thuận tiện hơn trong công tác tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra