Bình Phước:

Thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương

Thứ ba, 21/11/2023 14:41
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo cơ quan liên quan thực hiện rà soát hết nội dung vụ việc, hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đồng thời, vận dụng nhiều chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ cho người dân. Qua đó, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, hạn chế tình trạng tái khiếu, tái tố.

Giải quyết tốt những kiến nghị của công dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong năm 2023, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết kịp thời nên đã hạn chế số công dân tiếp tục khiếu kiện lên cấp trên. Qua đó, đã đạt được hiệu quả nhất định và từng bước góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng thời, thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng phương án giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Phước đã thành lập Tổ kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài. Qua đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức đối thoại với các hộ dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để có hướng giải quyết đối với những kiến nghị của công dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trong báo cáo gửi Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), địa phương xác định, nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo là do một số cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đã ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính chưa thật sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật dẫn đến công dân phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

Một bộ phận công dân còn cố tình khiếu nại, tố cáo để gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước. Do đó, còn trường hợp một số đơn thư của người dân đã được giải quyết đúng chế độ chính sách, đúng quy định của pháp luật nhưng người dẫn vẫn tiếp tục khiếu kiện. Mặt khác, vẫn còn trường hợp công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị trình độ còn hạn chế, dẫn đến trong quá trình giải quyết chưa đảm bảo quy định về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp tiếp đoàn công dân tại Trụ sở TCDTW phía Nam. Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, do trong những năm gần đây, địa phương này đang trên đà phát triển, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư vào tỉnh Bình Phước để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, nên phải thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, trong quá trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ còn một số hộ dân chưa thống nhất nên phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo cũng là nguyên nhân đáng chú ý.

Cũng theo UBND tỉnh Bình phước, địa phươmg này đã thực sự chú ý đến công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo đó; hàng năm, các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện thanh tra tại các các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra. 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bản tỉnh đã thực hiện 08 cuộc thanh tra trách nhiệm về việc chấp hành các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 14 đơn vị trực thuộc. Qua thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ động rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài

Liên quan đến kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi có Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 28/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài. Tiếp đó, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai thực hiện rà soát, xử lý các vụ việc thuộc kế hoạch trên.

Đến nay, Đoàn Thanh tra số 494/QĐ-TTCP đã kiểm tra rà soát, đang tổng hợp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có kết luận. Vì vậy, một số hộ dân vẫn thường xuyên Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để khiếu kiện.

Để xử lý tình hình, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chủ trì buổi tiếp công dân đã chỉ đạo đưa một số hộ dân thường xuyên đi khiếu nại vào danh sách thực hiện kiểm tra rà soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân khiếu nại ra các cơ quan Trung ương. Theo đó, đã đưa vào danh sách 22 vụ với 264 vụ việc công dân còn khiếu nại để thực hiện rà soát.

Địa phương đã căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát vận dụng các chính sách an sinh xã hội và tổ chức đối thoại để xem xét giao đất cho các hộ thiếu đất sản xuất.

Nhìn chung, trong quá trình rà soát, cơ quan có liên quan đã kiểm tra, rà soát và gặp gỡ đối thoại với các hộ dân, UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành quyết định giải quyết, Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần kiểm tra, rà soát và được Chính phủ thống nhất. Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản xem xét giải quyết linh hoạt, có lợi cho công dân như: Cấp đất an sinh xã hội, tái định cư, tái định canh, hỗ trợ phương tiện lao động…

Hồng Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra