Nghệ An:

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 02/01/2024 16:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, của lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương. Cùng với công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Nghệ An đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tiếp hơn 5,4 nghìn lượt công dân với gần 4,6 nghìn vụ việc

Được biết, năm 2023, các cơ quan chức năng trong toàn tỉnh Nghệ An đã tiếp hơn 5,4 nghìn lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số người được tiếp là gần 6 nghìn người về gần 4,6 nghìn vụ việc.

Đáng chú ý, có 42 đoàn đông người với 333 người. Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp định kỳ và đột xuất hơn 15 nghìn kỳ (Thủ trưởng trực tiếp tiếp là 14.900 kỳ; ủy quyền tiếp 165 kỳ). Trong đó, Chủ tịnh UBND tỉnh tiếp 10 kỳ, với 26 lượt công dân; Chủ tịch UBND huyện, xã tiếp hơn 15 nghìn kỳ, ủy quyền tiếp 165 kỳ. Một số đơn vị có tỷ lệ Thủ trưởng tiếp công dân trực tiếp cao như ở Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Diễn Châu, …

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy 

Giải quyết 88,5% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Các cơ quan hành chính tiếp nhận gần 9,2 nghìn đơn các loại (tăng 4,7% so với năm 2022); đã xử lý 86,9% đơn. Qua xử lý có 482 đơn khiếu nại, 332 đơn tố cáo, hơn 7,1 nghìn đơn kiến nghị, phản ánh; có gần 5,7 nghìn đơn với gần 5,1 nghìn vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Một số địa phương tiếp nhận nhiều đơn như Thành phố Vinh và các huyện: Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu,…

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ 279 vụ việc, giảm 8,8% so với năm 2022. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 247/279 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,5%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 04 người; kiến nghị xử lý hành chính 11 người (trong đó có 10 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 03 vụ, 04 đối tượng. Một số địa phương có tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (trên 85%) như Thành phố Vinh, các huyện: Nghi Lộc, Đô Lương, …

Về kết quả giải quyết khiếu nại, Nghệ An đã giải quyết 177/195 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 90,8%, trong đó có 28 vụ việc được rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục; 149 vụ việc được giải quyết bằng quyết định hành chính.

Phân tích từ kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại cho thấy, số vụ việc khiếu nại đúng là 15/149 vụ việc, chiếm tỷ lệ: 10%; Số vụ việc khiếu nại có đúng, có sai là 39/149 vụ việc, chiếm tỷ lệ 26,2%; Số vụ việc khiếu nại sai là 95/149 vụ việc, chiếm tỷ lệ 63,8%.

Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý hành chính 02 cá nhân có sai phạm (trong đó 02 cán bộ, công chức), đã xử lý 02 cá nhân; bảo vệ quyền lợi cho 04 người.

Về kết quả giải quyết tố cáo, Nghệ An đã giải quyết 70/84 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,3%. Trong đó có 12 vụ việc được công dân rút toàn bộ nội dung tố cáo, đã giải quyết 52 vụ việc.

Phân tích từ kết quả giải quyết các vụ việc tố cáo cho thấy, số vụ việc tố cáo đúng là 10/52 vụ việc, chiếm tỷ lệ 19,2%; số vụ việc tố cáo có đúng, có sai là 07/52 vụ việc, chiếm tỷ lệ 13,5%; số vụ việc tố cáo sai 35/52 vụ việc, chiếm tỷ lệ 67,3%.

Qua giải quyết, tố cáo, các cơ quan chức năng đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành chính 09 cá nhân có sai phạm (trong đó có 08 cán bộ, công chức), đã xử lý 09 cá nhân), chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc với 04 đối tượng.

Liên quan đến kết quả giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn tỉnh có 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đang được giải quyết: (1) Vụ việc khiếu nại việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; (2) Vụ việc tranh chấp đất đai giữa Lâm trường Đồng Hợp với các hộ dân xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp; (3) Vụ việc phản ánh một số sai phạm trong việc quy hoạch, triển khai, thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Có thể nói, mặc dù còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhưng không thể không ghi nhận những nỗ lực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An. Để có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm thực hiện nghiêm túc của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai kịp thời; việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã được chú trọng và chuyển biến tích cực. Kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Việc thực hiện dân chủ cơ sở có sự chuyển biến tích cực; công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường.

Giải pháp phát huy kết quả và tháo gỡ khó khăn, thách thức

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dự báo trong thời gian tới đối với tỉnh Nghệ An, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua; môi trường đầu tư, thể chế, chính sách ngày càng được hoàn thiện, đổi mới; các công trình, dự án trọng điểm đã và đang hoàn thành, phát huy hiệu quả, tạo cơ hội, sức bật mới cho sự phát triển của tỉnh; đặc biệt, cùng với việc được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt là những thuận lợi, cơ hội để Nghệ An bứt phá, phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Tuy nhiên, bối cảnh trên cũng khiến cho các khó khăn, thách thức được dự báo nhiều hơn; xã hội xuất hiện những vấn đề bức xúc do tác động mặt trái của quá trình phát triển. Trước tình hình đó ngành Thanh tra Nghệ An cần bám sát chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nghệ An cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của tỉnh.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

Thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó lưu ý làm tốt công tác đối thoại, hòa giải cơ sở, nhất là đối với những nơi tiềm ẩn phát sinh đơn thư trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan Trung ương, địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng để hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Trong công tác quản lý đất đai cần chú trọng làm tốt công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.

Sử dụng an toàn Hệ thồng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trong tình hình hiện nay và quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Nghệ An (trong đó có các quy trình liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành)./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra