Tiếp tục rà soát, giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn

Thứ tư, 18/01/2023 09:21
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tác động tích cực đến tình hình và kết quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của Chính phủ, nhất là các trường hợp đông người, bức xúc, phức tạp, kéo dài.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019. Nguồn ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường 

Cụ thể, Bộ đã tổ chức tiếp 160 lượt công dân với 258 lượt người, trong đó có 22 lượt đoàn đông người với 101 người; Lãnh đạo Bộ đã tiếp 44 lượt với 68 người, cán bộ tiếp 116 lượt với 190 người. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi và cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai cá nhân.

Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, cán bộ vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết.

Việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ tiếp nhận 3.482 đơn, trong đó có 73 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 40 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 3.369 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 96,75%). Có 2.088 đơn không đủ điều kiện xử lý (chiếm 59,97% số đơn nhận được) và 1.394 đơn đủ điều kiện xử lý tương ứng với 1.394 vụ việc.

Trong 1.394 vụ việc nói trên có 96 vụ việc tranh chấp đất đai (chiếm 5,74%); 54 vụ việc đòi lại đất cũ (chiếm 3,87%); 1.074 vụ việc khiếu nại về đất đai (chiếm 77,04%); 113 đơn tố cáo (chiếm 8,11%) và 57 vụ việc đề nghị xử lý hành vi vi phạm về đất đai (chiếm 5,24%). Đặc biệt, trong 1.394 vụ việc, có 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và 89 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 02 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng; 22 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương; còn lại là vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương với 1.280 vụ việc (chiếm 91,97%).

Đối với 20 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao giải quyết, Bộ đã cử Đoàn xác minh 20/20 vụ việc (chiếm 100%), trong đó đã báo cáo, giải quyết 09 vụ việc; còn lại 11 vụ việc đã thẩm tra, xác minh hoàn thiện báo cáo. Kết quả: 03 vụ việc khiếu nại đúng; 05 vụ việc khiếu nại sai và 01 vụ việc đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc do công dân rút đơn.

Liên quan đến 130 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Bộ đã có quyết định cử Đoàn xác minh 125/130 vụ việc (chiếm 96,15%). Đến nay đã giải quyết xong 48 vụ việc. Trong đó, đã ban hành quyết định giải quyết 14 vụ việc, (có 12 vụ việc khiếu nại sai, 01 vụ việc khiếu nại đúng và 01 vụ việc khiếu nại có đúng, có sai). 08 vụ việc yêu cầu địa phương giải quyết lại. 25 vụ việc đình chỉ do công dân rút đơn khiếu nại; 01 vụ việc không giải quyết do đối tượng khiếu nại không còn. Hiện nay, Bộ còn 77 vụ việc đang xác minh và đang hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh, 05 vụ việc đang chuẩn bị thành lập đoàn xác minh do mới tiếp nhận.

Về việc thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, trong năm 2022, Bộ tiếp tục rà soát các vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực thi hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đặc biệt, trong kỳ, Bộ đã tiếp nhận 1.303 thông tin phản ánh qua đường dây nóng, trong đó có 11 thông tin không đủ điều kiện xử lý. Các bộ phận chuyên môn của Bộ đã hướng dẫn trực tiếp 809 thông tin, ban hành 467 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định, xem xét giải quyết 16 thông tin.

Có thể nói, thời gian qua, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Việc đối thoại, hướng dẫn, giải thích. Đã có sự phối hợp tích cực giữa Bộ với các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tác động tích cực đến tình hình và kết quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Mặc dù vậy, tình trạng công dân gửi đơn thư nhiều lần, vượt cấp vẫn còn nhiều khi mà số lượng đơn trùng, không đủ điều kiện gửi đến Bộ chiếm 59,97%; đơn thuộc thẩm quyền địa phương chiếm 91,97%. Một số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và thẩm quyền đã được Bộ cử Đoàn thẩm tra, xác minh nhưng chậm ban hành văn bản giải quyết. Có những vụ việc đã được Bộ, Thanh tra Bộ hướng dẫn, trả lời theo quy định của pháp luật nhưng công dân không chấp hành.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trên, trong năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, có hiệu quả. Tập trung xử lý, giải quyết đúng hạn các vụ việc Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra