Trà Vinh: Xử lý kịp thời, không phát sinh điểm nóng khiếu kiện

Thứ tư, 04/01/2023 18:36
(ThanhtraVietNam) - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Các vụ việc KN, TC được quan tâm chỉ đạo, xem xét giải quyết theo quy định, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Giải quyết KN, TC góp phần củng cố lòng tin của dân

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, trong thời gian qua, tình hình KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng về khiếu kiện, an ninh trật tự. Hầu hết các vụ việc KN, TC được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC tiếp tục được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động tiếp công dân định kỳ và đột xuất được đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh đã dành thời gian cũng như trực tiếp chủ trì giải quyết KN, TC của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KN, TC theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh tiếp dân định kỳ 

Việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đối với đơn KN, TC của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên. Trong quá trình giải quyết KN, yêu cầu của công dân, chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo các ngành đã thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân nhằm công khai, minh bạch chứng cứ xác minh trước khi ban hành quyết định giải quyết.

Đặc biệt, các vụ việc đông người, phức tạp luôn được quan tâm kiểm tra, rà soát. Kết quả giải quyết KN, TC đã góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Năm 2022, toàn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức tiếp hơn 5.400 lượt người, trong đó có 9 đoàn đông người. Tổng số đơn thư các cấp, các ngành của tỉnh đã tiếp nhận là hơn 2.200 đơn, trong đó có 1.938 đơn đủ điều kiện xử lý.

Các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 1.057/1.281 đơn thư thuộc thẩm quyền, bao gồm 95/155 đơn KN, 9/14 đơn TC và 953/1.112 đơn khác. Qua giải quyết KN đã trả lại quyền lợi cho 2 người, trả lại cho người dân số tiền hơn 996 triệu đồng.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn vẫn có những hạn chế cần được khắc phục, còn đoàn đông người. Một số vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp huyện giải quyết còn chậm, gây bức xúc đối với người dân…

Dự báo tình hình KN, TC sẽ có những diễn biến khá phức tạp trong thời gian tới, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, tập trung tại những địa phương thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phải thu hồi đất, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc KN, TC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở.

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, quan tâm, xử lý kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân bị thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp, các ngành của tỉnh cũng tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tập trung những nơi có nhiều vụ việc KN, TC kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra