Triển khai đồng bộ các giải pháp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 07/11/2023 16:19
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2024, để thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), cùng với việc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Thanh tra Chính phủ về công tác này, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở…

Giải quyết 99,3% số đơn thuộc thẩm quyền

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện bằng cách lồng ghép qua các cuộc họp giao ban hằng tuần và qua hoạt động tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị mình. Năm 2023 (từ 01/01/2023 - 30/10/2023), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 38 cuộc tuyên tuyền, phổ biến các quy định pháp luật có nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC với sự tham gia của 4.023 lượt người.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tiếp 293 lượt/338 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA). Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 144 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 140 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 09 lượt.

Đồng thời, tiếp nhận 1.230 đơn KNTC, KNPA của công dân (gồm 57 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo và 1.144 đơn KNPA), giảm 276 đơn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số đơn thư KNTC, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 614/1.230 đơn, chiếm tỷ lệ 49,9% tổng số đơn nhận được gồm 32 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo và 577 đơn KNPA.

Kết quả, tổng số đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết là 610/614 đơn, chiếm tỷ lệ 99,3%, gồm: 29 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 577 đơn KNPA.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã kết thúc 17 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC tại 17 đơn vị. Kết thúc các cuộc thanh tra, phát hiện các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư KNPA, KNTC, như: Một số đơn vị chưa bố trí phòng tiếp công dân đúng quy định; chưa niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân; sổ tiếp công dân không ghi chép đầy đủ nội dung tiếp công dân.

Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Đến nay, các đơn vị có vi phạm đã khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo các kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Đối thoại, thống nhất phương án giải quyết các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài

Căn cứ các tiêu chí được xác định theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum rà soát các vụ việc trên địa bàn tỉnh, kết quả có 7 vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài đã được các ngành, các cấp xem xét, giải quyết theo quy định. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ Phúc tra rà soát, đề xuất phương án xử lý, giải quyết đối với vụ việc khiếu nại kéo dài của công dân. Đồng thời, thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum. (Ảnh: kontum.gov.vn) 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan; mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh để nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát; trao đổi và thống nhất phương án giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiến hành đối thoại với công dân theo trình tự các bước kiểm tra, rà soát và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, phương án giải quyết gửi Thanh tra Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy. Các vụ việc đều đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc, thông báo công khai kết quả giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài và niêm yết tại UBND cấp xã nơi người KNTC cư trú; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kon Tum và công khai trên các phương tiện truyền thông khác.  

Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong năm 2024, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội Khóa XIII; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh; Công văn số 115/TTg-V.I về việc xử lý đơn thư KNTC của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định.

Chú trọng bố trí cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; đồng thời lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng quy định.

Nâng cao chất lượng công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho Nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung tiến hành rà soát, thẩm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp. Không để kéo dài gây tác động xấu đến hiệu quả, hiệu lực về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật về KNTC của công dân.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về KNTC. Qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC phải xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi, ban hành quyết định trái pháp luật.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC trên địa bàn tỉnh để thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra