Cao Bằng:

Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 81,8%

Thứ ba, 25/10/2022 11:06
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị, phản ánh (KNPA) của công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cơ bản không có biến động lớn, không phát sinh điểm khiếu kiện phức tạp. Tổng số đơn thư KNTC và KNPA nhận được là 2.631 đơn thư các loại. Trong đó, đơn khiếu nại là 125 (giảm 3,85% so với cùng kỳ năm trước); tố cáo: 83 đơn (tăng 27,69 % so với cùng kỳ năm trước); KNPA là 2.199 đơn. Kết quả, toàn tỉnh đã giải quyết được 81,8% tổng số đơn KNTC thuộc thẩm quyền.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn KNTC đạt tỷ lệ 81,8%

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên tỉnh Cao Bằng đã tiếp 2114 lượt/2272 người/1980 vụ việc. Trong đó: Thủ trưởng tiếp 435 lượt/547 người; tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh: 12 cuộc/42 lượt/59 công dân; Ban tiếp công dân UBND tỉnh tiếp thường xuyên 30 lượt/ 42 người; số đoàn đông người được tiếp  4 đoàn/129 người.

Các cấp, các ngành nhận được 2.631 đơn thư KNTC, KNPA. Số đơn đã xử lý 2.624/2.631 đơn; Số đơn 2.407/2.407 số vụ việc đủ điều kiện xử lý. Thuộc thẩm quyền: 1.896 đơn thư /1.896 vụ việc. Đã giải quyết 45 đơn/55 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 81,8 % và 9/11 trong tổng số 16 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền (có 5 đơn xin rút trong quá trình giải quyết) đạt tỷ lệ 81,8%.

Nội dung KNTC, KNPA chủ yếu vẫn là tranh chấp đất đai; khiếu nại các quyết định giải quyết hành chính về đất đai, các quyết định giải quyết tranh chấp đã có hiệu lực nhưng được cho là không đúng; khiếu nại việc kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng...; nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, trong giải quyết khiếu nại...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện 15 cuộc thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC; qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở các đơn vị.

Tính đến hết tháng 07/2022, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 25 lớp bồi dưỡng kỹ năng và các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra, KNTC, tiếp công dân với hơn 1.818 lượt người tham gia.

leftcenterrightdel
 Ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tiếp công dân định kỳ. Ảnh: TH

Có thể thấy, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA của công dân; công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, đề cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc KNTC của công dân; có nhiều giải pháp và nỗ lực để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể, công dân.

Công tác củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác giải quyết KNTC được tăng cường; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít đơn vị, địa phương chỉ chú trọng đến việc giải quyết hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm vụ việc; vẫn còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy trong việc giải quyết KNTC nhất là vụ việc phức tạp.  Một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, chưa đảm bảo trình tự, thời gian, qui trình nhất là thời hạn giải quyết. Việc xử lý, phân loại đơn thư KNTC, phản ánh ở một số đơn vị chưa chính xác, vì vậy chưa xác định đúng thẩm quyền, trình tự giải quyết. Công tác nắm tình hình công dân KNTC chưa kịp thời, còn bị động; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số ít đơn vị, địa phương chưa nghiêm, chưa  triệt để. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC hiệu quả chưa cao.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết KNTC

Dự báo trong thời gian tới, tình hình khiếu kiện của người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến, tiềm ẩn phức tạp trên các lĩnh vực như: Các khiếu kiện về tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là việc thực hiện các dự án lớn tại thành phố, các khu kinh tế cửa khẩu, các dự án du lịch sinh thái...

Để phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những tồn tại, thời gian tới, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát theo phạm vi quản lý của đơn vị mình.

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC nói riêng; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền KNTC; kiểm tra, chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về KNTC. Tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết KNTC của Thủ  trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu khắc phục những yếu kém trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Trụ sở tiếp công dân cấp huyện, thành phố và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC theo quy định của pháp luật. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, người dân bức xúc. Đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tình trạng KNTC vượt cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.  

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra