KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH TRA CÔNG AN NHÂN DÂN (28/5/1967 - 28/5/2023):

Vai trò quan trọng của Thanh tra Công an nhân dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 25/05/2023 09:03
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Công an nhân dân (CAND) là một bộ phận quan trọng của lực lượng CAND, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Thanh tra CAND đã tích cực, chủ động tham mưu Thủ trưởng Công an các cấp thực hiện hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND để thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, đặc biệt góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Hiến pháp năm 2013 đã quy định mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Làm tốt công tác thanh tra trong CAND nói chung và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng bởi nó vừa thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta, vừa củng cố mối quan hệ giữa dân với Đảng và Nhà nước, vừa góp phần củng cố và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Từ khi thành lập lực lượng CAND đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và dành sự quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong CAND nói chung và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. Lực lượng làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát triển thành một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Bộ đến Công an địa phương; với hơn 1.356 cán bộ thanh tra chuyên trách và 2.372 cán bộ thanh tra kiêm nhiệm; trong số cán bộ thanh tra chuyên trách có trên 90% cán bộ có trình độ đại học và trên đại học; hơn 1.073 đồng chí bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra viên. Đội ngũ cán bộ được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác, không ngại khó khăn, gian khổ, có ý thức tổ chức, kỷ luật, bản lĩnh nghề nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, Thanh tra CAND ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đảm bảo cho hoạt động của Công an chấp hành đúng chính sách, pháp luật; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với Nhân dân, giữa Công an với các ngành, các cấp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của thủ trưởng Công an các cấp và do Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương là nòng cốt tham gia. Công tác này nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước đặc biệt là của lãnh đạo Bộ Công an.

leftcenterrightdel
 Chi bộ Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc cơ quan Bộ Công an - Đảng ủy Thanh tra Bộ. Ảnh: NT

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn từ năm 2016 đến 2021 đối với nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công an.

Kết quả giám sát cho thấy, Bộ Công an được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc tiếp công dân của Bộ trưởng.

Thanh tra CAND là một bộ phận quan trọng của lực lượng CAND, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Thanh tra CAND đã tích cực, chủ động tham mưu Thủ trưởng Công an các cấp thực hiện hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND để thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, đặc biệt góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2017 đến hết năm 2022, lực lượng CAND đã tiếp 229.588 lượt công dân, tiếp nhận 168.386 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an, trong đó đã tham mưu cấp có thẩm quyền xác minh, giải quyết 25.982 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm, đạt trên 90%.

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu:

(1) Về khiếu nại: Khiếu nại của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an chủ yếu là khiếu nại các quyết định kỷ luật, chế độ, chính sách. Khiếu nại của công dân chủ yếu là khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hành vi hành chính của CBCS Công an trong các lĩnh vực công tác: Tuần tra kiểm soát giao thông; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; công tác tiếp dân giải quyết hộ khẩu, cấp căn cước công dân; giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh…

(2) Về tố cáo: Chủ yếu là tố cáo CBCS Công an có biểu hiện kinh tế bất minh, tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, xử lý tội phạm, sử dụng văn bằng bất hợp pháp, đánh người trong khi thi hành công vụ, vay mượn nợ không có khả năng trả, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ bất chính.

Trước tình hình đó lực lượng Thanh tra CAND đã kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xác minh, giải quyết 19.380 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ giải quyết 90%; trong đó đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến CBCS thuộc Công an địa chiếm tỷ lệ 90%.

Căn cứ kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, lực lượng Công an đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ chiến sĩ vi phạm, kiểm điểm, phê bình, cắt thi đua hàng nghìn CBCS liên quan và cũng đã minh oan cho nhiều tập thể, cá nhân bị khiếu nại, tố cáo sai.

Để có được kết quả trên, lực lượng Thanh tra CAND với vai trò nòng cốt đã chủ động tham mưu cho Thủ trưởng Công an các cấp giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn quy định, không để tồn đọng, kéo dài góp phần thực hiện thắng lợi các mặt công tác công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, lực lượng Thanh tra CAND đã thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và của Bộ Công an trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cán bộ làm công tác thanh tra không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu vận dụng có hiệu quả các quy định của pháp luật, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp CBCS có sai phạm; vận dụng linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh tra; thận trọng, khách quan trong việc thu thập, nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm không để sót, lọt các thông tin, tài liệu quan trọng./.

Trung tá, Ths. Hoàng Văn Sóng - Thanh tra Bộ Công an

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra