Vĩnh Phúc: Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đạt 88,1%

Thứ năm, 09/11/2023 10:30
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) 09 tháng đầu năm 2023 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để ổn định tình hình an ninh, trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC được nâng cao; không có đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp đến các cơ quan Trung ương; tỷ lệ giải quyết xong các vụ việc đạt 88,1%.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự quan tâm, tăng cường các hoạt động kiểm tra của BTV Tỉnh ủy, giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp trong tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt kịp thời của UBND, Chủ tịch UBND các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của những năm trước đây đang được các cấp, các ngành tập trung khắc phục, sửa chữa mang lại hiệu quả tích cực.

UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã ban hành 312 văn bản chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA); đối với vụ việc khiếu kiện kéo dài, sau khi giao các cơ quan kiểm tra, rà soát lại và tổ chức đối thoại không có tình tiết mới, UBND tỉnh ban hành Quyết định, kết luận giải quyết hoặc có văn bản trả lời, thông báo từ chối tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

leftcenterrightdel
Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Theo thống kê, 09 tháng đầu năm 2023, có 2.838 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước để KNTC, KNPA với tổng số 3.714 người, 359 vụ việc; số đoàn đông người được tiếp 18 đoàn (135 người). Người đứng đầu các cấp đã tiếp công dân 5.083 kỳ, số lượt tiếp là 1.518 lượt với 2.138 người. Toàn tỉnh tiếp nhận 2.873 đơn, qua xử lý đơn, có 857 đơn đủ điều kiện xử lý. Tổng số đơn, số vụ việc KNTC, KNPA là 563 vụ việc cả qua công tác tiếp công dân, giảm 286 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, khiếu nại 52 vụ; tố cáo 51 vụ; KNPA là 460 vụ; đã giải quyết xong 496 vụ đạt tỷ lệ 88,1%.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giải quyết các vụ việc KNTC đông người phức tạp, kéo dài và các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh kịp thời, nghiêm túc; bám sát địa bàn có khiếu kiện để theo dõi, nắm chắc tình hình từ đó việc chỉ đạo và giải quyết kịp thời hơn. Việc phân loại, xử lý đơn, trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết KNTC và chất lượng công tác kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết các vụ việc KNTC có chuyển biến tích cực. Tổ công tác của tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tiến hành rà soát, lập danh sách, làm việc với UBND các huyện, thành phố để nghe báo cáo và trực tiếp chỉ đạo, cho ý kiến đối từng vụ việc cụ thể. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các buổi tiếp công dân từ tháng 4/2019 đã giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết 34 vụ việc. Đến nay đã giải quyết xong 30/34 vụ việc, còn lại 04 vụ việc đang được xem xét giải quyết.

Toàn tỉnh cũng đã triển khai 18 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại 18 cơ quan, đơn vị; đã ban hành 10/18 kết luận thanh tra trách nhiệm. Đang tiến hành 08/18 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với một sở, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra phát hiện một số tồn tại và đã kiến nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân để xẩy ra tồn tại, vi phạm phát hiện qua thanh tra; đồng thời đã kiến nghị với Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về KNTC đồng thời tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, KNPA trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KNTC đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực, đa số đều nhận thức rõ về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, phần lớn Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm và thực hiện tốt hơn việc tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết vụ việc KNTC, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết KNTC được tăng cường. Thanh tra tỉnh cùng với UBND huyện, thành phố, sở, ngành định kỳ hàng tháng tiến hành rà soát, thống kê, theo dõi, hướng dẫn phân loại, xử lý đơn, xác định nội dung và thẩm quyền giải quyết các vụ việc trên địa bàn; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra và giải quyết KNTC; qua đó đã nâng cao trách nhiệm, chất lượng và đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở; phấn đấu xem xét giải quyết trên 90% đơn thư mới phát sinh; giải quyết cơ bản các vụ phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giải quyết KNTC; đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; tích cực chủ động, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Không để phát sinh điểm nóng liên quan đến KNTC làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra