Vĩnh Phúc giải quyết trên 80% số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thứ tư, 30/11/2022 09:17
(ThanhtraVietNam) - Trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến 8/2022, cùng với việc thực hiện các biện pháp khôi phục kinh tế do ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid-19, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết xong các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 80%.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã ban hành 306 văn bản chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA; đối với vụ việc khiếu kiện kéo dài, sau khi giao các cơ quan kiểm tra, rà soát lại và tổ chức đối thoại không có tình tiết mới, UBND tỉnh ban hành Quyết định, kết luận giải quyết hoặc có văn bản trả lời, thông báo từ chối tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, một số cấp ủy và cơ quan trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Toàn tỉnh đã triển khai 19 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tại 47 cơ quan, đơn vị; đã ban hành 17/19 kết luận thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với 43/47 cơ quan, đơn vị; đang tiến hành 02 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 04 đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và huyện Tam Dương.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì một buổi tiếp công dân. Ảnh: vinhphuc.gov.vn 

Kết quả từ 8/2021 - 8/2022, toàn tỉnh đã tiếp 4.604 lượt với tổng số 5.647 lượt người, 735 vụ việc; số đoàn đông người được tiếp 28 đoàn, với 201 lượt người, tiếp một lần 04 đoàn, tiếp nhiều lần 24 đoàn, đoàn đông người chủ yếu ở tập trung ở một số huyện: Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn tiếp công dân là 6.778 kỳ, số lượt tiếp là 2.581 lượt với 2.985 người. Qua công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA, toàn tỉnh đã giải quyết xong 754/934 vụ việc thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ 80,7%, trong đó có những vụ phức tạp kéo dài nhiều năm, nay được giải quyết dứt điểm như: Vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Thiệu Lê và ông Thang Chí Dũng ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, vụ việc khiếu kiện của ông Trần Kim Đê ở huyện Tam Dương.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết KNTC được tăng cường. Thanh tra tỉnh cùng với UBND huyện, thành phố, sở, ngành định kỳ hàng tháng tiến hành rà soát, thống kê, theo dõi, hướng dẫn phân loại, xử lý đơn, xác định nội dung và thẩm quyền giải quyết các vụ việc trên địa bàn; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra và giải quyết KNTC; qua đó đã nâng cao trách nhiệm, chất lượng và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực thường có khiếu kiện, như: Quản lý sử dụng đất đai, xây dựng, đặc biệt là những dự án liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các sở, ngành thường xuyên rà soát tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện quy định về cơ chế trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thu chi ngân sách, thực hiện chính sách xã hội trong phạm vi thẩm quyền nên đã góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện mới.

Ngoài ra, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, huyện; thủ trưởng Sở, ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực: triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh kịp thời, nghiêm túc; bám sát địa bàn có khiếu kiện để theo dõi, nắm chắc tình hình từ đó việc chỉ đạo và giải quyết kịp thời hơn. Việc phân loại, xử lý đơn, trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết KNTC và chất lượng công tác kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết các vụ việc KNTC có chuyển biến tích cực.

Nhìn chung, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; tỷ lệ giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền tăng so với cùng kỳ; chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC được nâng cao; không có các đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp đến các cơ quan Trung ương; tính chất, mức độ KNTC của công dân không gay gắt, phức tạp; không phát sinh điểm nóng hay mất ổn định về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn do. Nội dung KNTC chủ yếu tập trung vào lĩnh vực, như: Tranh chấp, vi phạm về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; thực hiện quyết định, kết luận KNTC đã có hiệu lực pháp luật; các vụ việc thi hành án dân sự...

Dự báo trong thời gian tới, tình hình KNTC liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ cao, do giá trị đất trên thị trường chênh lệch nhiều so với giá đất do nhà nước quy định, gây khó khăn trong giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiếp tục phát sinh KNTC; một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài và vụ việc có tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương chưa được giải quyết dứt điểm.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh cần tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở; phấn đấu xem xét giải quyết trên 90% đơn thư mới phát sinh; giải quyết cơ bản các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giải quyết KNTC; đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; tích cực chủ động, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Không để phát sinh điểm nóng liên quan đến KNTC làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Đồng thời, tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực thường xuyên phát sinh KNTC đông người, vượt cấp, không để khiếu kiện trở thành điểm nóng./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra