Thanh tra Chính phủ:

Xây dựng báo cáo của Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 19/03/2024 11:29
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xây dựng báo báo về kết quả thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong chương trình công tác, để xây dựng báo cáo của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15), Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu cục, vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện.

Theo đó, các cục, vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẩn trương rà soát các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và những kiến nghị của Đoàn Giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn giám sát về kết quả giám tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Vụ Pháp chế báo cáo việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tổ chức rà soát về vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức, thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để hướng dẫn các bộ ngành và địa phương thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, thực hiện có hiệu quả cao; trong đó, tập trung đánh giá các quy định về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu, mô hình tiếp công dân của Ban tiếp công dân cấp huyện, việc tiếp công dân trực tuyến và một số nội dung khác đã được nêu trong báo cáo.

Nghiên cứu để đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân; ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; quy định về việc xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật phát hiện có vi phạm.

leftcenterrightdel
Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Thanh tra Chính phủ. Ảnh: PV

Vụ Pháp chế cũng được yêu cầu báo cáo về đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các kiến nghị của Đoàn Giám sát về thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ nêu tại điểm 3.1 Mục 3, trang 98 - 99 của Báo cáo số 334/BC-ĐGS.

Với Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ yêu cầu đơn vị chủ trì, phối hợp với các cục địa bàn báo cáo việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ thực hiện định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện rà soát lại việc giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để cập nhật, phân loại kết quả đã rà soát, bổ sung vào danh sách những vụ việc thuộc tiêu chí cần rà soát và có lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc; theo dõi, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính Đoàn giám sát đã có kiến nghị; chủ trì, phối hợp và chỉ đạo các địa phương giải quyết dứt điểm 1.030 vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền lập danh sách rà soát và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu

Với các cục I, II, III và các vụ I, II, III, Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: tăng cường hoạt động thanh tra công vụ về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có sai phạm. Phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo về việc đôn đốc, kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn theo Văn bản số 385/TTCP-KHTH ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ.

Cũng liên quan đến việc xây dựng báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo việc thực hiện nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được xây dựng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc và trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trường Cán bộ thanh tra báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên làm việc, tiếp xúc với người dân.

Thanh tra Chính phủ đánh giá đây là nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Hồng Đăng

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra