An Giang:

Xử lý dứt điểm 10 vụ việc đơn thư kéo dài

Thứ hai, 27/06/2022 18:00
(ThanhtraVietNam) – Đây là một trong những kết quả đã đạt được của tỉnh An Giang trong thực hiện pháp luật về việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm Thanh tra tỉnh đã tiếp dân 8 lượt người (tiếp thường xuyên 6 lượt; lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 2 lượt); tham gia tiếp dân định kỳ cùng với Chủ tịch UBND tỉnh 5 lượt, tiếp nhận và xử lý 77 đơn đảm bảo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh An Giang tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng như: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 2100/CTTTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

leftcenterrightdel
 Bà Võ Thị Siêu- Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra - Ảnh: thanhtraangiang

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-TTT ngày 15/02/2022 về tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch số 13/KH-TTT ngày 15/02/2022 về xây dựng điển hình tiên tiến năm 2022; Quyết định số 22/QĐ-TTT ngày 25/02/2022 về việc ban hành Tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2022 đối với Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh và Quyết định số 23/QĐ-TTT ngày 25/02/2022 về việc ban hành Tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2022 đối với Thanh tra các sở, Ban Dân tộc và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

Qua triển khai phát động các phong trào thi đua, 100% tập thể và cá nhân đã tích cực hưởng ứng và đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Thanh tra tỉnh An Giang đăng ký Cờ thi đua Thanh tra Chính phủ, Cờ thi đua UBND tỉnh và 5 Bằng khen của Thanh tra Chính phủ (2?tập thể và 3 cá nhân).

Mặt khác, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 22/KH-TTT ngày 18/02/2022 phát động phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng đầu năm, về công tác thanh tra đã triển khai 3/4 cuộc thanh tra, cụ thể: Thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc về thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai (đạt tỷ lệ 75% so với kế hoạch được duyệt); đã kết thúc thanh tra trực tiếp và công bố kết luận 1 cuộc, 2 cuộc đang tiến hành thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm không so sánh giá 4 loại thiết bị thuộc hệ thống PCR làm tăng giá gói thầu; đồng ý để nhà thầu cung cấp vật tư, hóa chất có xuất xứ khác với hợp đồng đã ký mà không có cơ sở xem xét do không có tài liệu chứng minh sự tương đương về tính năng sử dụng và giá; thực hiện không đúng nguyên tắc về nghiệm thu, thanh toán hợp đồng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Cuộc thanh tra đã triển khai đều đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định, thực hiện đúng quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau khi công bố kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra và triển khai công bố kết luận thanh tra đến đối tượng thanh tra đúng thời gian quy định.

Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra được triển khai thực hiện theo quy định; trong kỳ đã theo dõi, đôn đốc thực hiện 1 kết luận thanh tra (đang thực hiện 1 kết luận thanh tra).

Bênh cạnh kết quả đạt được trong công tác thanh tra về công tác tiếp công dân được triển khai đúng quy định, 6 tháng đầu năm Thanh tra tỉnh đã tiếp dân 8 lượt người (tiếp thường xuyên 6 lượt; Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 2 lượt); tham gia tiếp dân định kỳ cùng với Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 5 lượt. Tiếp nhận và xử lý 77 đơn đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh An Giang cùng với Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương vận động 6 công dân tập trung khiếu nại tại Hà Nội trở về địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ khiếu nại thuộc thẩm quyền thụ lý là 6 hồ sơ, hoàn thành báo cáo xác minh đúng quy định báo cáo UBND tỉnh là 6/6 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%).

Ngoài ra, việc tham mưu giải quyết khiếu nại phức tạp, kéo dài đã tiến hành kiểm tra, rà soát xong 30 vụ việc theo danh sách tại Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 13/9/2019 của Văn phòng Chính phủ. Tổ Công tác của tỉnh đã làm việc với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 08/01/2021 để thống nhất phương án giải quyết khiếu nại của công dân. Đến nay, đã có 10 vụ việc, công dân thống nhất chủ trương giải quyết của tỉnh và cam kết chấm dứt khiếu nại. Tham mưu UBND tỉnh ký Văn bản số 812/UBND-NC ngày 04/8/2021 về việc báo cáo 16 vụ việc/10 hộ khiếu nại gửi Thanh tra Chính phủ để xem xét thống nhất nội dung giải quyết./.

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra