Yên Bái: 1.408 lượt tiếp công dân và 1.592 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thứ hai, 23/10/2023 15:07
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tiếp 1.408 lượt công dân với tổng số 1.568 người. Toàn tỉnh tiếp nhận 1.592 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC, KNPA) của công dân; trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.483 đơn.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, KNTC đã được Thanh tra tỉnh Yên Bái quan tâm, triển khai thực hiện. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, với mục tiêu không để phát sinh điểm nóng, tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp. Trong 9 tháng năm 2023, Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, nắm bắt việc chuyển đơn; hướng dẫn công dân; đôn đốc việc giải quyết đơn do UBND tỉnh giao đối với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, tổng số 197 văn bản.

Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC, KNPA trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Đề xuất các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA gửi Thanh tra Chính phủ. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục truy cập và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC.

Bên cạnh đó, ban hành 72 văn bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, KNTC, trong đó 23 văn bản liên quan đến công tác quản lý, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn; 49 văn bản hướng dẫn, đôn đốc giải quyết, đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

leftcenterrightdel
Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Ảnh minh hoạ  

9 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.408 lượt công dân với tổng số 1.568 người được tiếp. Riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp 42 lượt công dân với tổng số 123 người đến thực hiện quyền KNTC, KNPA tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Thanh tra tỉnh đã duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; trực tiếp công dân các ngày nghỉ lễ của đất nước; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn; tham mưu giải quyết kịp thời KNTC, KNPA của công dân, không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

Về công tác giải quyết đơn KNTC, KNPA, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.592 đơn; số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.483 đơn. Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 66 đơn, trong đó có 20/66 đơn đủ điều kiện xử lý; không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh đã xem xét giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu xử lý 06/06 đơn do UBND giao. Qua tham mưu xử lý đơn, đã giải thích, thuyết phục được 03/06 vụ việc công dân rút đơn; đạt tỷ lệ 50% tổng số đơn được giao tham mưu giải quyết.

Nhìn chung, 9 tháng qua, tình hình tiếp công dân, KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra ổn định, không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngay từ khi phát sinh, không để xảy ra vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, phướng hướng cụ thể như: phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc KNTC và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tham mưu, trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của UBTVQH và các kiến nghị trong báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2020 của Đoàn giám sát thuộc UBTVQH.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC, KNPA trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 theo Kế hoạch số 30/KH-TTr ngày 10/3/2023 của Thanh tra tỉnh. Hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc KNTC và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Cùng với đó, phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh xây dựng dự thảo văn bản QPPL trình UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh yên Bái về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái. Tham gia ý kiến, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giải quyết KNTC của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình KNTC trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện các cuộc kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh và việc giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra