Yên Bái tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 23/05/2022 11:44
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-BDN ngày 13/5/2022 của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức tiếp công dân phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời, công tâm, khách quan, thiết thực và hiệu quả. Các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Trung ương, của tỉnh về tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nắm chắc tình hình khiếu kiện trên địa bàn và thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương đế kịp thời xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh Yên Bái tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình và các vụ việc KNTC thuộc lĩnh vực quản lý và trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân để giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh để nắm chắc tình hình KNTC của công dân, kịp thời trao đổi thông tin về những trường hợp công dân KNTC đông người, phức tạp, vượt cấp lên UBND tỉnh và các cơ quan ở Trung ương.

Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với với Ban Tiếp công dân Trung ương, các bộ, ngành Trung ương về tình hình công dân Yên Bái KNTC, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan Trung ương nhất là đối với các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, bức xúc để phối hợp tham mưu phân công cán bộ có đủ thẩm quyền xuống tham gia tiếp cùng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về địa phương để giải quyết. Tổ chức lực lượng thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các địa điểm khác khi có yêu cầu trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, không đề phát sinh “điểm nóng”. Theo dõi, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp; phục vụ kịp thời cho các đồng chí lãnh đạo khi có yêu cầu tiếp công dân và phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra