Sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề trên thị trường chứng khoán

Sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề trên thị trường chứng khoán

(ThanhtraVietNam) - Nhằm đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển minh bạch, bền vững, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký...
Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm không công bố và báo cáo thông tin theo quy định
Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm không công bố và báo cáo thông tin theo quy định
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt đối với các tổ chức do các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến không báo cáo...
Bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, bền vững
Bảo đảm thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, bền vững
(ThanhtraVietNam) - Ngày 16/6, với 95,98% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội...
Công ty cổ phần chứng khoán VPS có định hướng can thiệp thị trường chứng khoán phái sinh
Công ty cổ phần chứng khoán VPS có định hướng can thiệp thị trường chứng khoán phái sinh?
(ThanhtraVietNam) - Thời gian vừa qua, việc Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS) khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng lệnh Bán (Short) trên thị trường phái sinh...