Phát triển đồng bộ, thống nhất thị trường chứng khoán gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng

Phát triển đồng bộ, thống nhất thị trường chứng khoán gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng

(ThanhtraVietNam) - Phấn đấu đến năm 2030 thị trường chứng khoán (TTCK) đạt mục tiêu phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường... là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.
Khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, bền vững
Khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, bền vững
(ThanhtraVietNam) - Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm mục đích...
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới
(ThanhtraVietNam) – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới phát đi thông báo về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia Liên đoàn...
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt trên 3,3 tỷ đồng với các vi phạm
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt trên 3,3 tỷ đồng với các vi phạm
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 10/2022, giá trị giao dịch bình quân thị trường chứng khoán đạt 13.030 tỷ đồng/phiên, giảm 16,7%; thị trường trái...