Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra

(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiên trì bám sát 5 mục tiêu trọng điểm, trong đó, sẽ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật trên thị trường; triển khai và hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2023; tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên thị trường hướng đến sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch và bền vững.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chứng khoán Kỹ thương 405 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chứng khoán Kỹ thương 405 triệu đồng
(ThanhtraVietNam) - Công ty Chứng khoán Kỹ thương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán...
Kỷ cương, kỷ luật sẽ được thực hiện ở mức cao hơn trên thị trường chứng khoán
Kỷ cương, kỷ luật sẽ được thực hiện ở mức cao hơn trên thị trường chứng khoán
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường ở mức cao hơn… để đưa trái phiếu doanh nghiệp...
Một nhà đầu tư bị xử phạt vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán
Một nhà đầu tư bị xử phạt vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt một nhà đầu tư cá nhân với số tiền 550 triệu đồng vì thực hiện hành vi giao dịch...