Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Camimex Group hơn 300 triệu đồng

Thứ hai, 03/10/2022 10:17
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Camimex Group, do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Mới đây, ngày 27/9/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Camimex Group, địa chỉ trụ sở chính tại số 333 đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

UBCKNN phạt tiền 60.000.000 đồng, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo quyết định xử phạt số 724/QĐ-XPHC của UBCKNN, công ty đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ), cụ thể:

Trong năm 2020, Công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021, Công ty tổ chức 23 cuộc họp, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Công ty thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty thống kê có 21 cuộc họp.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020, phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan;

Giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán (Ngày 13/9/2021, UBCKNN có Công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 Công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán);

Ngoài ra, Công ty còn vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Camimex, Công ty cổ phần Camimex Foods và Công ty cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty cổ phần Camimex vay khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận)./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra