Cách tính lương, phụ cấp mới nhất từ ngày 1/7/2023

Thứ ba, 27/06/2023 09:52
(ThanhtraVietNam) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mới ký ban hành Thông tư số 10/2023-TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24 ngày 14/5/2023 của Chính phủ để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Cụ thể, mức lương thực hiện từ 1/7 bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng) nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp từ 1/7 bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung được tính theo, mức phụ cấp thực hiện từ 1/7 bằng mức lương hiện hưởng từ 1/7 cộng với mức phụ cấp lãnh đạo thực hiện từ 1/7 cộng với mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1/7 nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp được hưởng theo quy định. Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn áp dụng mức lương mới từ 1/7/2023 

Đối với mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) được tính theo mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1/7 bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu hội HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí. Cụ thể, mức hoạt động phí thực hiện từ 1/7 bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/7, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34, ngày 24/4/2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34.

Từ ngày 1/8, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33, ngày 10/6/2023 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại thông tư này.

Thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1/7/2023./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra