Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin để thanh tra, xác định nghĩa vụ thuế

Thứ hai, 15/08/2022 16:49
(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin, phối hợp với Cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định 126); Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Nghị định 117)… Theo Nghị định 126, việc cung cấp thông tin để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.
leftcenterrightdel
Thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng; duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Ảnh: Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước 

Công văn 5454/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước gửi các TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài mới đây đã liệt kê 5 quy định pháp luật liên quan gồm:

Một là, khoản 2 Điều 27 Luật Quản lý thuế năm 2019 đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản; Điểm a khoản 2 Điều 98 quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản người nộp thuế; Điều 129 quy định về cưỡng chế, phong tỏa tài khoản thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Nghị định 126 sau đó đã chi tiết, các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch được ngân hàng cung cấp theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế; việc này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp; Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin…

Hai là, Điều 30 Nghị định 126 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của NHTM, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; khoản 4 Điều 31 quy định về trách nhiệm của TCTD nơi tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế mở tài khoản.

Ba là, Điều 4 Nghị định 117 quy định về nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng; Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 quy định về hình thức, thời hạn, trình tự, thủ tục và hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin; Khoản 9 Điều 10 quy định về thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của các đơn vị thuộc Cơ quan quản lý thuế; Điểm a khoản 1 Điều 11 quy định các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng; Khoản 2 Điều 14 quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng; Điều 15 quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức khác, cá nhân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của TCTD.

Bốn là, Điều 81 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Năm là, Công văn 1305/TCT-KK ngày 26/4/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 126, trong đó yêu cầu, hướng dẫn các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 30 Nghị định 126.

Khoản 2 Điều 30 Nghị định 126 quy định, NHTM có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho Cơ quan quản lý thuế như sau:

a) Theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế, NHTM cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo Mã số thuế đã được Cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

b) Việc cung cấp thông tin về tài khoản theo điểm a khoản này được thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp. Phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử.

c) NHTM cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

d) Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra