Đề xuất bổ sung nhiệm vụ “tiếp công dân” cho Kho bạc Nhà nước

Thứ ba, 02/01/2024 14:22
(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Trong đó, bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn “tiếp công dân” và chuyển đổi mô hình “Vụ Thanh tra - Kiểm tra” thành “Thanh tra”…

Theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ.

Về cơ cấu tổ chức, Kho bạc Nhà nước được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất.

Kho bạc Nhà nước ở Trung ương có Vụ Thanh tra - Kiểm tra là tổ chức hành chính giúp Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Dự thảo đã được công bố công khai và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Ảnh chụp màn hình: PV

Tại Dự thảo Quyết định đang lấy ý kiến, Kho bạc Nhà nước tiếp tục là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường vốn trong nước theo quy định của pháp luật.

So với quy định cũ, Dự thảo đã bỏ cụm từ “cho đầu tư phát triển” do việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước đã bao gồm mục đích huy động vốn cho đầu tư phát triển và cụm từ “Trái phiếu Chính phủ” được thay thành “công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường vốn trong nước”.

Về cơ cấu tổ chức, mô hình “Vụ Thanh tra – Kiểm tra” được đề xuất chuyển đổi thành “Thanh tra”.

Theo Bộ Tài chính, để phù hợp với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, phần nhiệm vụ, quyền hạn trong Dự thảo đã bổ sung thêm nội dung “Tiếp công dân”.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra