Kon Tum: Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ vào ngày 22 hằng tháng

Thứ năm, 12/10/2023 13:12
(ThanhtraVietNam) - Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum quy định, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ 01 tháng 01 lần, vào ngày 22 hằng tháng. Nếu trùng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì sẽ tiếp dân định kỳ vào ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy không thể tiếp dân vào thời gian này thì chuyển sang ngày làm việc khác và phải thông báo cho công dân biết trước ngày tiếp dân nêu trên.

Tỉnh ủy Kon Tum mới ban hành Quyết định số 1017-QĐ/TU kèm theo Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và chỉ đạo xử lý những PAKN của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Không tiếp, đối thoại với những người bị mất năng lực hành vi dân sự

Quy chế này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình, thủ tục trong tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị (PAKN), khiếu nại, tố cáo (KNTC) của dân liên quan đến những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; các PAKN, KNTC khác, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã được chính quyền thụ lý giải quyết theo thẩm quyền nhưng người dân vẫn chưa đồng tình.

Qua đó, bảo đảm thực hiện trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và chỉ đạo xử lý những PAKN, KNTC của dân. Góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó hướng dẫn, giải thích hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết kịp thời những PAKN, KNTC của dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về nguyên tắc chung, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, theo dõi, thống kê, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; bảo đảm khoa học, khách quan, chính xác, kịp thời.

“Không tiếp, đối thoại với những người bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang trong trạng thái sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác; người vi phạm nội quy, quy định tiếp dân, đối thoại với dân; vụ việc KNTC đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn tiếp tục KNTC”, Quy chế nêu rõ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy sẽ tiếp dân định kỳ 01 tháng 01 lần tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 281, đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thành phần tham gia tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, gồm: Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Tiếp dân đột xuất trong một số trường hợp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân đột xuất trong trường hợp: Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau; vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, khi có nhiều người dân đề nghị đối thoại với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoặc xét thấy cần thiết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tổ chức đối thoại trực tiếp với dân.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu thời gian, địa điểm cụ thể về lịch tiếp dân đột xuất của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó, thông báo trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kon Tum và thông báo cho tổ chức, người dân được tiếp biết.

Tùy theo tính chất, nội dung vụ việc cụ thể, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về thành phần tham gia tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023. (Ảnh: kontum.gov.vn) 

Công dân đăng ký nội dung tiếp trước ngày 10 hằng tháng

Quy chế quy định, công dân có nhu cầu tiếp xúc, đối thoại với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải đăng ký nội dung tại Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc gửi văn bản về Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 10 hằng tháng.

Các đoàn đông người (có từ 05 người trở lên) cùng KNTC, KNPA về một nội dung phải cử đại diện đăng ký và tham gia tiếp xúc, đối thoại với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người KNTC, KNPA; người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử người đại diện. Sau đó, cán bộ tiếp dân xem xét, tiếp nhận thông tin, phân loại vụ việc, vào sổ đăng ký, hướng dẫn công dân lập phiếu đăng ký.

Tại phiên tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Công dân trình bày PAKN, KNTC theo sự điều hành của người chủ trì. Người chủ trì trả lời trực tiếp hoặc phân công đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời những PAKN, KNTC của công dân.

Tiếp đó, người chủ trì kết luận những nội dung đã tiếp dân, đối thoại với dân; chỉ đạo và giao cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời những PAKN, KNTC của công dân hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kết thúc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng thông báo kết luận (hoặc văn bản chỉ đạo) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện.

Thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định, đối với PAKN, KNTC thuộc thẩm quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì Ban Nội chính Tỉnh ủy (sau khi tiếp nhận), tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét, xử lý, giải quyết và thông báo kết quả cho người PAKN, KNTC; hoặc xử lý, giải quyết ngay đối với trường hợp có nội dung rõ ràng, cụ thể.

Đối với PAKN, KNTC liên quan đến các cơ quan của các cấp khác nhau thì Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết nội dung liên quan, báo cáo kết quả về đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và thông báo kết quả giải quyết cho người PAKN, KNTC.

Trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm quyền xử lý, giải quyết thì Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hướng dẫn người PAKN, KNTC đến đúng cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đề nghị giải quyết.

Về thời hạn xử lý, giải quyết, Quy chế quy định: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận PAKN, KNTC gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo bằng văn bản đến tổ chức/cá nhân về việc đã tiếp nhận đơn, thư PAKN, KNTC để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Nếu PAKN, KNTC phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận PAKN, KNTC.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được PAKN, KNTC do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết thì cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và thông báo bằng văn bản cho người PAKN, KNTC biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra