Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Nghiêm cấm giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, ăn uống với đối tượng thanh tra

Thứ ba, 22/08/2023 14:58
(ThanhtraVietNam) - Giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, ăn uống với đối tượng thanh tra trong thời gian tiến hành thanh tra để trục lợi là một trong những hành vi bị nghiêm cấm tại Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) mới ban hành.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra

Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ LĐTB&XH quy định về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ LĐTB&XH; trách nhiệm của lãnh đạo Thanh tra Bộ, Trưởng phòng, Trưởng vùng chủ trì cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Phó trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức, hoạt động thanh tra, thủ trưởng các đơn vị có công chức tham gia Đoàn thanh tra; việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với đoàn thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy chế này áp dụng đối với công chức của Thanh tra Bộ LĐTB&XH và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại Quy chế, các hành vi bị nghiêm cấm được quy định rõ. Cụ thể, Thanh tra Bộ LĐTB&XH nghiêm cấm việc đề xuất, tham mưu, quyết định cử người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đoàn thanh tra; cấm tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến chuẩn bị thanh tra, nội dung, kết quả làm việc của Đoàn thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra của thành viên và Đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, kết luận thanh tra chưa được công khai; ý kiến chỉ đạo của Chánh thanh tra và Phó Chánh thanh tra được phân công phụ trách về cuộc thanh tra cho các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

Mặt khác, nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; lạm quyền trong quá trình tiến hành thanh tra. Nghiêm cấm thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng phạm vi, đối tượng, thời gian, thời kỳ thanh tra; bỏ sót, bở qua nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. 

Nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, tác động làm sai lệch kết quả thanh tra, kiến nghị kết luận thanh tra; báo cáo, tham mưu, đề xuất kết luận sai sự thật, không đầy đủ, không đúng kết quả thanh tra; bao che cho đối tượng thanh tra, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; bỏ lọt, bỏ sót hành vi vi phạm pháp luật; không kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý, không kiến nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra; sử dụng dự thảo kết luận thanh tra và các tài liệu liên quan đề đe dọa đối tượng thanh tra.

Cản trở, gây khó khăn, can thiệp trái pháp luật đối với việc chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực của Trưởng đoàn thanh tra, Phó trưởng đoàn thanh tra, Thành viên đoàn thanh tra; Tự ý tiếp xúc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ; Làm mất, hư hỏng, tiêu hủy hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thanh tra; sử dụng trái quy định hoặc biển thủ hồ sơ, tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc thanh tra là những hành vi bị nghiêm cấm được chỉ rõ trong Quy chế.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: tienphong.vn) 

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ LĐTB&XH nghiêm cấm việc giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, ăn uống với đối tượng thanh tra trong thời gian tiến hành thanh tra để trục lợi; cấm sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc trong thời gian thanh tra; có thái độ hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu, phát ngôn thiếu chuẩn mực khi làm việc với đối tượng thanh tra; Sử dụng phương tiện, tài sản của đối tượng thanh tra vào việc riêng.

Đồng thời, nghiêm cấm vi phạm quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra; vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra và hành vi khác theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Xử lý trách nhiệm đối với việc chậm trình dự thảo kết luận thanh tra

Tại Quy chế, việc chậm trình dự thảo kết luận thanh tra được quy định rõ, tùy theo tính chất, mức độ và số lượng cuộc thanh tra chậm trình dự thảo kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thành viên đoàn thanh tra, Trưởng phòng, Trưởng vùng chủ trì cuộc thanh tra, lãnh đạo thanh tra được phân công chỉ đạo cuộc thanh tra sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm. Cụ thể, đối với Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra nhắc nhở, phê bình tại cuộc họp giao ban hàng tháng và đăng trên mục thông báo của hệ thống phần mềm điện tử ethanhtra. Trong năm công tác, Trưởng đoàn thanh tra chậm trình dự thảo kết luận thanh tra 01 cuộc hạ một bậc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chậm 02 cuộc đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ; chậm từ 03 cuộc trở lên đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định.

Đối với Thành viên đoàn thanh tra, căn cứ phân công, nhiệm vụ, Thành viên đoàn thanh tra không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến chậm trình dự thảo kết luận thanh tra sẽ bị nhắc nhở, phê bình trên mục thông báo của ethanhtra. Trong năm công tác, Thành viên đoàn thanh tra không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến chậm trình dự thảo kết luận thanh tra từ 02 cuộc thanh tra trở lên theo phân công nhiệm vụ thì xem xét, đánh giá hạ một bậc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; từ 03 cuộc trở lên đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định.

Đối với Trưởng phòng, Trưởng vùng chủ trì cuộc thanh tra, Chánh thanh tra nhắc nhở, phê bình tại cuộc họp giao ban hàng tháng và đăng trên mục thông báo của ethanhtra. Trong năm công tác, phòng, vùng chủ trì chậm trình dự thảo kết luận thanh tra từ 02 cuộc thanh tra trở lên hạ một bậc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; từ 03 cuộc trở lên đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Đối với lãnh đạo thanh tra được phân công chỉ đạo cuộc thanh tra, trong năm công tác, lãnh đạo thanh tra chậm ký ban hành 01 kết luận thanh tra, hạ một bậc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chậm 02 cuộc đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ; từ 03 cuộc trở lên đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra