Những lưu ý quan trọng trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thứ năm, 30/05/2024 12:59
(ThanhtraVietNam) - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh giản biên chế và trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngày 28/5/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 2992/BNV-TCBC nhằm thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức và viên chức thuộc phạm vi quản lý. Quá trình này phải đảm bảo đúng đối tượng, áp dụng chính sách và quy trình theo quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: dangcongsan.vn) 

Các trường hợp không thuộc diện tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ nhấn mạnh một số trường hợp không được thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn nhưng vẫn được bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã.

Công chức, viên chức có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị tinh giản.

Cán bộ, công chức, viên chức chưa đủ thời gian công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, trừ một số trường hợp cụ thể như: người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời hạn quan trọng đến năm 2028

Đến ngày 1/8/2028, cán bộ công chức cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn trình độ đào tạo sẽ thực hiện chế độ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế. Đối với cán bộ cấp xã hết nhiệm kỳ và không tái cử, sẽ thực hiện chế độ theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và không thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Để sớm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thì đối với cán bộ, công chức cấp xã không đạt chuẩn trình độ đào tạo ở vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP mà có đơn tự nguyện tinh giản biên chế, cơ quan có nguồn thay thế và đồng ý thực hiện tinh giản biên chế thì sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Việc ban hành Công văn 2992/BNV-TCBC là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức. Các bộ, ngành và địa phương cần nghiêm túc thực hiện và tuân thủ các quy định để đảm bảo hiệu quả của chính sách tinh giản biên chế, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra