Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BKHĐT về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ban hành Thông tư về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ban hành Thông tư về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Từ ngày 05/3/2024, Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công...
Quy định mới về cung cấp thông tin dân cư trong lĩnh vực ngân hàng
Quy định mới về cung cấp thông tin dân cư trong lĩnh vực ngân hàng
(ThanhtraVietNam) – Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định...
Quy định mới về Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Quy định mới về Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
(ThanhtraVietNam) - Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành thay thế Quy trình được ban hành theo Quyết định số 173-QĐ/TW ngày...