Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

(ThanhtraVietnam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, đồng thời thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.
Một số nội dung đáng chú ý trong tổ chức thi hành kê khai tài sản, thu nhập
Một số nội dung đáng chú ý trong tổ chức thi hành kê khai tài sản, thu nhập
(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người...
Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
(ThanhtraVietNam) - Ngày 21/11/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ra Quyết định 3504/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi...
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh.