Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại mới trong Công an nhân dân

Thứ hai, 30/05/2022 09:30
(ThanhtraVietNam) - Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, ngày 16/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (CAND). Thông tư này thay thế Thông tư 11/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015 quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong CAND. Khiếu nại đang được xem xét, thụ lý trước ngày Thông tư này có hiệu lực (30/6/2022) tiếp tục thực hiện theo Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong CAND.

Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết còn khiếu nại, Bộ trưởng sẽ giải quyết lần 2

Theo Thông tư, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC) của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp.

Trưởng Công an cấp huyện giải quyết khiếu nại lần đầu đối với QĐHC, HVHC của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp và khiếu nại lần hai đối với QĐHC, HVHC mà Trưởng Công an cấp xã đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn theo quy định nhưng chưa được giải quyết.

Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc Cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với QĐHC, HVHC của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp và khiếu nại lần hai đối với QĐHC, HVHC mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết khiếu nại lần đầu đối với QĐHC, HVHC của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp và khiếu nại lần hai đối với QĐHC, HVHC mà Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc Cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn theo quy định nhưng chưa được giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng sẽ giải quyết khiếu nại lần hai đối với QĐHC, HVHC có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an mà Chủ tịch UBND cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

leftcenterrightdel
Trưởng Công an cấp huyện giải quyết khiếu nại lần 2 đối với QĐHC, HVHC mà Trưởng Công an cấp xã đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại. Ảnh: Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phải đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết

Thông tư quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại QĐHC, HVHC, quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành thông báo thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại QĐHC, HVHC phải gửi thông báo đến người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại, Tổ xác minh gửi quyết định xác minh nội dung khiếu nại đến người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thông tư dành 12 điều (từ Điều 11 đến Điều 22) để quy định về tiến hành xác minh nội dung khiếu nại.

Đối với những vụ việc phức tạp, có nhiều vướng mắc hoặc nhiều quan điểm xử lý khác nhau, người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Việc tham khảo ý kiến tư vấn được thực hiện bằng hình thức gửi văn bản trao đổi hoặc tổ chức hội nghị.

Trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại quyết định kỷ luật, người giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Đối với khiếu nại QĐHC, HVHC, người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau. Đối với giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại.

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại trên báo điện tử

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại; người có quyền, nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra cùng cấp.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu; người có quyền, nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

Về công khai quyết định giải quyết khiếu nại, Thông tư quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại bằng một trong các hình thức sau:

Công bố tại cơ quan, đơn vị nơi người bị khiếu nại công tác. Thành phần tham dự quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này; trước khi tiến hành công khai, người giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo trước 03 ngày làm việc;

Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị đã giải quyết khiếu nại. Thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết;

Thông báo quyết định giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử. Trường hợp cơ quan, đơn vị của người giải quyết khiếu nại có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử thì phải công khai trên đó.

Số lần thông báo trên báo nói, báo hình ít nhất 2 lần phát sóng; trên báo in ít nhất 2 số phát hành liên tục. Thời gian đăng tải trên báo điện tử, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày liên tục./.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra