Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có 7 phòng nghiệp vụ và tương đương

Thứ năm, 04/07/2024 16:18
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn mới đây đã ký ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Kiến nghị xử lý vi phạm quy hoạch Dự án An Lạc Viên Thái Nguyên

Tập huấn sử dụng phần mềm CMS Tạp chí điện tử Thanh tra

Thanh tra trách nhiệm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

An Giang: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện khẩn trương, không có vùng cấm

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến sai sót qua kết luận thanh tra

Huyện Hoài Đức "phớt lờ" kết luận của Thanh tra Chính phủ?

Xem xét quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật và có phương án xử lý dứt điểm vụ việc

Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTNTC theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Thanh tra tỉnh trình UBND tỉnh dự thảo quyết định và các văn bản khác về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTNTC; dự thảo kế hoạch thanh tra của tỉnh; dự thảo các văn bản về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTNTC thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

Mặt khác, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác cũng như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTNTC; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về 3 lĩnh vực nêu trên.

Riêng về công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh hướng dẫn Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Thanh tra huyện) xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra để tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở, Thanh tra huyện.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Tuấn Minh - nld.com.vn)

Đồng thời, hướng dẫn UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân và xử lý đơn, giải quyết KNTC; xác minh, báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị biện pháp giải quyết vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao; thực hiện thanh tra lại; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Về tiếp công dân, Thanh tra tỉnh hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra UBND cấp huyện trong việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC. Xác minh, báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị biện pháp giải quyết vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao; tiếp nhận, xử lý đơn; giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác PCTNTC, Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTNTC của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; phối hợp với Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tham nhũng, tiêu cực; thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc quyền quản lý…

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTNTC; phối hợp với Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái Chánh Thanh tra theo quy định…

Về cơ cấu tổ chức, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc, gồm: Văn phòng; Phòng Thanh tra, giải quyết KNTC 1; Phòng Thanh tra, giải quyết KNTC 2; Phòng Thanh tra, giải quyết KNTC 3; Phòng Thanh tra, giải quyết KNTC 4; Phòng Thanh tra và PCTNTC; Phòng Xử lý sau thanh tra.

Biên chế công chức của Thanh tra tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hằng năm.

Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024; thay thế Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra