Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện xử lý đơn trong 3 ngày

Thứ tư, 14/09/2022 18:22
(ThanhtraVietNam) - Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) thực hiện việc xử lý đơn; có trách nhiệm báo cáo Viện trưởng VKSNDTC bằng văn bản về nội dung kết quả đề xuất phân loại, xử lý.

Ngày 13/9/2022, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã ký ban hành Quyết định 233/QĐ-VKSTC quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSNDTC.  

Quy định này quy định việc tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn, xếp lưu đơn, theo dõi kết quả xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, đề nghị ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSNDTC (gọi chung là đơn). Đối với đơn KNTC trong hoạt động tư pháp được thực hiện theo quy định khác của Viện trưởng VKSNDTC.

Việc tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Viện trưởng VKSNDTC. Mặt khác, bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời; bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác của Viện kiểm sát nhân dân và sự kiểm tra, đánh giá kết quả việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn.

leftcenterrightdel
Trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. (Ảnh internet) 

Quy định nêu rõ, Thanh tra VKSNDTC có nhiệm vụ tiếp nhận đơn do Văn phòng VKSNDTC và các đơn vị chuyển đến, thực hiện phân loại, xử lý đơn, theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Viện trưởng về kết quả xử lý đơn, giải quyết đơn theo các quy định tại Quy chế này. Đồng thời, là đơn vị đầu mối của VKSNDTC trong việc quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSNDTC.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Thanh tra VKSNDTC thực hiện việc xử lý đơn. Cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
 

Quy định cũng nêu rõ những trường hợp xếp lưu đơn, gồm: Bì thư bên trong không có đơn (lưu bì thư); đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSNDTC và các đơn vị khác (trừ Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp) đã tiếp nhận đơn do Thanh tra VKSNDTC chuyển đến có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin về kết quả xử lý, giải quyết đơn cho Thanh tra Viện để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Viện trưởng VKSNDTC./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra