Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thứ sáu, 03/02/2023 17:34
(ThanhtraVietNam) - Nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành, ngày 01/02/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực TTTT tại chính quyền địa phương.

Thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực TTTT tại chính quyền địa phương.

Cụ thể, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 4 của Thông tư này là từ đủ 03 năm (36 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.

Danh mục vị trí công tác trong lĩnh vực TTTT định kỳ chuyển đổi quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Danh mục vị trí công tác trong lĩnh vực TTTT định kỳ chuyển đổi được quy định tại Phụ lục của Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Riêng danh mục vị trí công tác thanh tra chuyên ngành TTTT được thực hiện theo Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2023. Bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành TTTT phải thực hiện định kỳ chuyển đổi./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra