Cà Mau:

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ sáu, 22/04/2022 07:42
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Cà Mau mới ban hành công văn số 2172/UBND-NV chỉ đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
leftcenterrightdel
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh: Yến Ngọc 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Các nội dung cần thực hiện gồm: Tổ chức thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Kết luận 12-KL/TW; PBGDPL về các lĩnh vực cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các Điều ước quốc tế liên quan... Về hình thức thực hiện: lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, chú trọng biên soạn tài liệu PBGDPL ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phát huy tối đa Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau; các ứng dụng mạng xã hội…

Trong đó, về xây dựng Kế hoạch PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hàng năm khi xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL, lồng ghép nội dung PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có quả những nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch 174/KH-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Kết luận số 12/KL-TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đưa nội dung PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài vào dự thảo Kế hoạch PBGDPL hàng năm của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để làm cơ sở các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung trên theo quy định. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; gắn PBGDPL về người Việt Nam ở nước ngoài với với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, để góp phần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác này. 

Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Định kỳ báo cáo 6 tháng và 1 năm về UBND tỉnh...

Việc chỉ đạo thực hiện nội dung nêu trên của UBND tỉnh Cà Mau nhằm thực hiện Công văn số 749/BNG-UBNV-PCTTra ngày 7/3/2022 về việc thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới./.

Yến Ngọc - PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra