Một số nội dung đáng chú ý trong tổ chức thi hành kê khai tài sản, thu nhập

Một số nội dung đáng chú ý trong tổ chức thi hành kê khai tài sản, thu nhập

(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 (sau đây viết tắt là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP) có một số nội dung đáng chú ý.
Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
(ThanhtraVietNam) - Ngày 21/11/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ra Quyết định 3504/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi...
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh.
Bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông cho sinh viên là cấp thiết
Bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông cho sinh viên là cấp thiết
(ThanhtraVietNam ) - “Bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông cho sinh viên là cấp thiết. Chúng tôi mong muốn bổ sung, trang bị,...