Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp

(ThanhtraVietNam) - Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn thành phố.
Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, không để tồn đọng công việc
Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, không để tồn đọng công việc
(ThanhtraVietnam) - Trong tháng 5/2023, Thanh tra các đơn vị trong tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu...
Bến Tre Tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Bến Tre: Tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Bến Tre vừa tổ chức tập huấn kinh nghiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham...
Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và việc chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra
Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và việc chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với ngành Thanh tra và quy...