Thanh tra tỉnh Bình Định:

4 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định

Thứ bảy, 23/07/2022 09:26
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Thanh tra tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thơm yêu cầu thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ chủ yếu.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Thanh tra viên chính của cơ quan Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong năm 2022, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã phát huy thuận lợi, từng bước khắc phục khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác trên các lĩnh vực: Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xây dựng ngành Thanh tra của tỉnh.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. 

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, phát biểu kết luận và chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh đã nêu bật những ưu điểm, kết quả mà toàn Ngành đã phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu thanh tra các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, Thanh tra từng ngành, địa phương rà soát kế hoạch thanh tra năm 2022 của đơn vị mình để có kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp trong những tháng cuối năm với tinh thần tích cực, khẩn trương, chủ động, linh hoạt, hạn chế tối đa việc chuyển tiếp các cuộc thanh tra trong kế hoạch sang năm 2023; đồng thời, chuẩn bị lực lượng để triển khai các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao, không để bị động, lúng túng. Xử lý tốt các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp (nếu có). Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra, các cuộc thanh tra phải tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, phấn đấu kết quả xử lý thu hồi về kinh tế sau thanh tra đạt tỷ lệ trên 75%.

Chủ động khảo sát, nắm tình hình để xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo định hướng của Ngành và chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.

Hai là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tập trung tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền; nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, bức xúc, tồn đọng kéo dài, vượt cấp, tỷ lệ giải quyết phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra (trên 85%). Thanh tra các địa phương có tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, không để ảnh hướng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. 

Ba là, tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong kế hoạch công tác PCTN năm 2022. Tăng cường phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc có liên quan  tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo của công dân. Thực hiện kiên quyết các biện pháp thu hồi tiền và tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do hành vi tham nhũng gây ra. Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác PCTN.

Bốn là, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của cơ quan thanh tra. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong xử lý công việc cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó; đồng thời, thường xuyên quản lý, giám sát, kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chất lượng thực thi công vụ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua nhằm động viên đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2022.

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh đã công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020-2021./.

Phan Trung
Thanh tra tỉnh Bình Định
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra