Cà Mau:

Bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ bảy, 14/05/2022 09:42
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) tỉnh Cà Mau đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/10/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong toàn cơ quan.
leftcenterrightdel
 Một cuộc họp  triển khai nhiệm vụ tại Sở TTTT tỉnh Cà Mau - Ảnh: Yến Ngọc

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực", Sở đã ban hành các văn bản triển khai, thực hiện như: Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 12/4/2019 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 54/KH-STTTT ngày 16/12/2019 thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau...; Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/2/2021 chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021; Công văn số 350/STTTT-TTBCXB ngày 06/5/2019 về việc tuyên truyền, hưởng ứng giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đề các cơ quan báo, đài trong tỉnh thực hiện.

Đảng ủy, lãnh đạo Sở chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức chấp hành các văn bản, quy định hiện hành có nội dung liên quan tới công tác bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Quan tâm công tác kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đúng quy định về bảo mật thông tin người phản ánh, tố giác, tố cáo.

Lãnh đạo Sở TTTT đã giao Thanh tra Sở thực hiện công tác tham mưu tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo, tố giác của công dân. Công tác xử lý bảo đảm bí mật thông tin cho người tố cáo được thực hiện đúng quy định trong tất cả các khâu từ tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; xác minh, kết luận xử lý tố cáo. Thời gian qua không có trường hợp người tố cáo không được bảo vệ bí mật, bị trả thù, trù dập. Năm 2019 đến Quý 1/2022, đã tiếp nhận 88 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền về việc chấp hành quy định pháp luật thuộc lĩnh vực thuê bao di động trả trước và thông tin trên mạng xã hội; không có đơn, thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Kết quả xử lý: 18 đơn thuộc thẩm quyền; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xếp lưu: 70 đơn.

Nhìn chung Sở TTTT đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP đến công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo bộ phận tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng; kịp thời xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Bố trí công chức có phẩm chất đạo đức tốt, nghiệp vụ trong tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc người tố cáo thông tin trên mạng xã hội không xác định được đối tượng tố cáo, do thông tin người dùng đăng ký có máy chủ ở nước ngoài (chủ yếu là Facebook).

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về bảo vệ người tố cáo. Trong đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 109/KH-TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Yến Ngọc - CTV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra